16 września 2021

GovTech inno_LAB – zapraszamy samorządy stawiające na innowacje

Na początku tegorocznych wakacji wybrano trzech operatorów programu GovTech inno_LAB, którego celem jest wprowadzanie innowacji do polskiej administracji poprzez wspieranie jednostek samorządu terytorialnego we współpracy ze startupami oraz w zamawianiu dostaw i usług opartych na nowych technologiach. Samorządy mogą ubiegać się o wsparcie m.in. Huge Thing, jednego z najdłużej działających w Polsce operatorów programów dla twórców innowacji.

GovTech inno_LAB to pilotaż programu, który ma podnieść kompetencje administracji samorządowej, ale także usprawnić kontakt między JST i innowatorami w celu łatwiejszego wdrażania innowacyjnych rozwiązań służących obywatelom. W naborze, który trwał od 22 grudnia 2020 r. od 25 lutego 2021 r., zgłoszono 16 wniosków na ponad 37 mln zł. Ostatecznie wybrano trzech operatorów: Huge Thing Sp. z o.o., Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” oraz Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Huge Thing działa na rynku od 2012 r. nie tylko w obszarze wsparcia rozwoju startupów, pomaga też publicznym i prywatnym organizacjom, działającym także międzynarodowo, w pracy z innowacjami. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie jest instytucją otoczenia biznesu wspierającą i inkubującą rozwój nowo powstałych firm. Trzeci operator, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego specjalizuje się m.in.  w obsłudze przedsiębiorstw, zarówno już działających jak i start-upów, oferując pomoc finansową, doradczą, inwestycyjną i szkoleniową o charakterze proinnowacyjnym. Świadczy usługi w zakresie pozyskiwania środków unijnych i pomaga bezpiecznie inwestować w Małopolsce.

W ramach działalności operatorów wsparcie uzyska co najmniej 120 jednostek samorządu terytorialnego. JST mogą zgłaszać swoje wyzwania na rozwiązania technologiczne do 3 operatorów wyłonionych w pilotażu.  

Pilotaż GovTech inno_LAB jest realizowany przez PARP w ramach inicjatywy Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dla instytucji z administracji publicznej (rządowej i samorządowej), którego celem jest angażowanie technologicznych spółek do współpracy z instytucjami publicznymi. Nabór jest finansowany ze środków poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów InnoLAB” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Więcej informacji na temat GovTech Inno_Lab

Więcej informacji na temat oferty Huge Thing


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 16.09.2021 16:42
Poprawiono: 16.09.2021 16:42
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: