21 września 2021

GUM dla nowoczesnej gospodarki– trwają informacyjno-edukacyjne spotkania dla przedsiębiorców

We wtorek, 21 września o godzinie 12.00, odbędzie się wideokonferencja dla przedsiębiorców poświęcona funkcjonowaniu Głównego Urzędu Miar oraz jego roli w działalności badawczo-rozwojowej.

W kolejnej z cyklu #idearozwojubiznesu, bezpłatnych wideokonferencji edukacyjnych dla przedsiębiorców, organizowanych przez PARP oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii, wezmą udział przedstawiciele Głównego Urzędu Miar (GUM): prof. Jacek Semaniak, prezes, dr Andrzej Kurkiewicz, wiceprezes oraz Piotr Ziółkowski, dyrektor generalny.

Innowacje dla gospodarki
Temat konferencji będzie dotyczył w szczególności rozwoju działalności badawczo-rozwojowej GUM oraz transformacji, którą urząd obecnie przechodzi. Uczestnicy będą mogli również dowiedzieć się więcej o  roli metrologii w codziennym życiu oraz o budowie Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar, projekcie o wielkim rozmachu i znaczeniu dla regionu świętokrzyskiego.

– W Kielcach powstaje Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – inwestycja o wartości 200 mln zł, której założeniem jest stworzenie bazy technicznej i lokalowej do prowadzenia badań  naukowych i działalności badawczo-rozwojowej na rzecz polskich przedsiębiorstw – mówi prof. Jacek Semaniak, prezes Głównego Urzędu Miar.

Główny Urząd Miar dla MŚP

Główny Urząd Miar pełni rolę Narodowej Instytucji Metrologicznej: wykonuje pomiary na najwyższym poziomie oraz zapewnia powiązanie krajowego systemu miar z systemem międzynarodowym. GUM to instytucja, która wypracowała również rozbudowany model współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, w ramach którego oferuje, m.in. konsulting, doradztwo oraz ocenę innowacyjności, prowadzenie szkoleń, realizację wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych, czy badanie prototypów oraz testowanie wyrobów przed przekazaniem ich na rynek.

– Chcemy intensyfikować współpracę międzynarodową i nie być jej klientem, ale konkurencyjnym miejscem na światowej mapie, w którym powstają nowe projekty będące inspiracją dla innych krajów – także po to, żeby zapewnić wsparcie naukowe, badawcze, merytoryczne dla polskich przedsiębiorstw – dodaje prof. Jacek Semaniak.

W trakcie wideokonferencji, uczestnicy mają okazję zdobyć najważniejsze informacje na temat pakietu rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma wspierać przedsiębiorców w pokonywaniu trudności  spowodowanych pandemią. Poruszane tematy koncentrują się na przekazie głównych celów programu „Polski Ład”, polegającemu na wielowymiarowej pomocy dla biznesu zmagającego się ze skutkami kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Konferencje #idearozwojubiznesu można śledzić na stronie  www.parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Partnerami merytorycznymi cyklu wideokonferencji „#idearozwojubiznesu” są Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Agencja Rozwoju Przemysłu, Urząd Zamówień Publicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Platforma Przemysłu Przyszłości, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Dozoru Technicznego, Główny Urząd Miar i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Patronami medialnymi cyklu są: Polska Agencja Prasowa, Polsat News oraz Polska Press.

Pliki do pobrania


Opublikowano: 21.09.2021 08:00
Poprawiono: 20.09.2021 14:57
Modyfikujący: 
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: