24 września 2021

Bony na cyfryzację – spotkanie z Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski

„Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację” to nowe działanie w ofercie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ma na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w polskich przedsiębiorstwach. Tym razem w spotkaniu informacyjnym o konkursie wzięli udział przedsiębiorcy z Piły.

Na zaproszenie Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski przedstawicielki Biura Regionalnego PARP w Poznaniu opowiedziały o zadaniach nowopowstałego Biura, Punkcie Informacyjnym SWO oraz o najnowszym, ogłoszonym konkursie PARP - Bonach na cyfryzację. W spotkaniu zorganizowanym w Nadnoteckim Instytucie UAM  wzięło udział ponad dwudziestu pilskich przedsiębiorców. Właściciele firm z sektora MMŚP oraz pracodawcy w regionie interesowali się założeniami konkursu, kryteriami naboru oraz instrukcją prawidłowego wypełniania wniosku.

Konkurs „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację” skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z branż szczególnie dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 110 mln zł. Przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie może liczyć na wsparcie w wysokości od 51 do nawet 255 tys. zł. Dofinansowaniu podlega zakup usług programistycznych, oprogramowania gotowego, oraz środków trwałych, usług doradczych czy szkoleniowych.

Konkurs organizowany jest w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: VI Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, Działanie 6.2 „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”.

Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski podejmuje działania zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości w rożnych formach organizacji. Wspiera i promuje firmy członkowskie. Siedziba Izby znajduje się w siedzibie pilskiej filii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Na zdjęciu widać 1 kobietę, ubraną w zieloną elegancką sukienkę. Kobieta mówi przez mikrofon, a w tle widać wyświetloną prezentację dotyczącą Bonów na cyfryzację.
na zdjęciu widać salę wykładową w której siedzi 20 osób, wydają się zasłuchani.
Na zdjęciu widać jedną kobietę, ubraną w marynarkę i spodnie w kratkę. Mówi do mikrofonu, w tle widać wyświetloną prezentacje dot. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Może Cie zainteresować

Opublikowano: 24.09.2021 16:00
Poprawiono: 24.09.2021 16:02
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: