28 września 2021

Spotkanie online z KUKE dla eksporterów w ramach cyklu Idea Rozwoju Biznesu

We wtorek 28 września o godz. 12:00 odbędzie się spotkanie online dla przedsiębiorców „Możesz łatwiej konkurować na zagranicznych rynkach – nowe rozwiązania finansowe dla eksporterów”. Eksperci KUKE, KUKE Finance i Santander Bank Polska przedstawią nowy system wsparcia eksportu, przybliżą m.in. zagadnienia ubezpieczeń i gwarancji finansowania inwestycji w kraju i za granicą. Uczestnicy dowiedzą się jak rozmawiać z bankiem o pozyskaniu większego finansowania dla inwestycji nastawionych na eksport oraz poznają tajniki faktoringu.

W kolejnej z cyklu bezpłatnych wideokonferencji edukacyjnych dla przedsiębiorców – #idearozwojubiznesu, które organizuje PARP oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii, wezmą udział: Piotr Maciaszek, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE S.A., Piotr Paczyński, dyrektor Biura Sprzedaży KUKE Finance oraz Grzegorz Pojnar, dyrektor finansowania eksportu w Santander Bank Polska.

– Podczas spotkania chcemy przede wszystkim pokazać wprowadzony w tym roku, w 30. rocznicę powstania KUKE, system wsparcia eksporterów, czyli zestaw instrumentów i rozwiązań, które umożliwią im nie tylko dalszą ekspansję zagraniczną, ale też rozwój poprzez zwiększanie skali działalności ze względu na łatwiejszy i szerszy dostęp do finansowania. Nowa oferta wychodzi poza tradycyjny schemat działania agencji kredytów eksportowych, które ubezpieczają wyłącznie transakcje sprzedaży i zagraniczne inwestycje. Teraz możemy pomagać eksporterom także w kraju, wspierając ich inwestycje w rozwój firmy i zwiększanie produkcji eksportowej oraz współdziałać na tym polu z finansującymi ich bankami. Wprowadzony system jest unikatowy na skalę europejską i w połączeniu z odważniejszym kredytowaniem eksporterów przez polskie banki czy firmy faktoringowe przyczyni się do kontynuowania dobrej passy polskich firm na globalnym rynku – wyjaśnia Piotr Maciaszek, dyrektor departamentu ubezpieczeń i współpracy międzynarodowej KUKE.

Ekonomiczne konkrety

Podczas spotkania eksperci poruszą najważniejsze aspekty dotyczące eksportu i jego finansowania. Zaproszeni goście przedstawią wprowadzony właśnie przez KUKE system wsparcia eksportu, przybliżą działanie nowych ubezpieczeń i gwarancji w odniesieniu do finansowania inwestycji i dokonywania zagranicznych akwizycji oraz omówią zaoferowane w nowej odsłonie ubezpieczenia należności eksportowych.

Uczestnicy dowiedzą się czym charakteryzują się nowatorskie gwarancje inwestycyjne „Invest & Export” oraz „Invest in Poland”, gwarancje spłaty kredytu oraz gwarancje płatnicze czy kontraktowe.

W trakcie wydarzenia eksperci wyjaśnią jak rozmawiać z bankiem o pozyskaniu większego finansowania dla ekspansji zagranicznej i inwestycji nastawionych na eksport. Przedstawią też tajniki faktoringu eksportowego i finansowania dostawców.

Spotkanie będzie ponadto okazją do tego, by przybliżyć wnioski płynące z opublikowanego właśnie raportu „30 lat polskiego eksportu” KUKE i ośrodka analitycznego SpotData. Wskazuje on m.in. najbardziej perspektywiczne branże i kierunki geograficzne dla eksporterów.

Idea Rozwoju Biznesu

W trakcie wideokonferencji uczestnicy mają okazję zdobyć najważniejsze informacje na temat pakietu rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma wspierać przedsiębiorców w pokonywaniu trudności spowodowanych pandemią. Poruszane tematy koncentrują się na przekazie głównych celów programu „Polski Ład”, który polega na wielowymiarowej pomocy dla biznesu zmagającego się ze skutkami kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Konferencje #idearozwojubiznesu można śledzić na stronie  www.parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Partnerami merytorycznymi cyklu wideokonferencji „#idearozwojubiznesu” są Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Agencja Rozwoju Przemysłu, Urząd Zamówień Publicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Platforma Przemysłu Przyszłości, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Dozoru Technicznego, Główny Urząd Miar i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Patronami medialnymi cyklu są: Polska Agencja Prasowa, Polsat News oraz Polska Press.

Pliki do pobrania


Opublikowano: 28.09.2021 14:26
Poprawiono: 28.09.2021 14:27
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: