4 listopada 2021 r.

Spotkanie online o finansowaniu sektora MŚP w ramach cyklu Idea Rozwoju Biznesu

W czwartek 4 listopada o godz. 11:00 odbędzie się spotkanie online dla przedsiębiorców „Preferencyjne finansowanie sektora MŚP”. Podczas wydarzenia będą przybliżone różne formy wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, jak Krajowy Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej (KFPS) czy Fundusz Pożyczki Płynnościowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PP ES), eksperci przyliżą m.in. szczegóły Programu Wsparcie w starcie czy Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Uczestnicy dowiedzą się również jakie są instrumenty finansowania transformacji w kierunku zeroemisyjnym.

W kolejnej odsłonie z cyklu bezpłatnych wideokonferencji edukacyjnych dla przedsiębiorców – #idearozwojubiznesu, które organizuje PARP oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii, wezmą udział: Przemysław Derwich, Dyrektor Biura Projektów i Produktów Kapitałowych BGK, Maciej Henkiel, Dyrektor Biura Funduszy Europejskich BGK, Aleksandra Kwiatkowska, Dyrektor Biura Rozwoju Instrumentów Finansowych BGK, Marek Ulman, Koordynator w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej ZBP oraz Katarzyna Szwarc, Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

Jak zdobyć finansowanie – baza wiedzy

Spotkanie online dla przedsiębiorców przyniesie szereg konkretnych odpowiedzi na takie zagadnienia jak: dedykowane programy wsparcia dla przedsiębiorców, wsparcie dla osób, które dopiero planują założenie działalność gospodarczą, wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej, zasady przyznawania pożyczek, efekty wsparcia covidowego pożyczek POIR i RPO. Eksperci odpowiedzą na takie pytania, jak: do kiedy będzie dostępne finansowanie dla przedsiębiorców w ramach instrumentów finansowych czy jakie inwestycje są najchętniej finansowane przez przedsiębiorców.

Podczas spotkania specjaliści BGK przybliżą tematykę: pożyczek płynnościowych POIR, pożyczek unijnych – wsparcia finansowego z Regionalnych Programów Operacyjnych, finansowania działalności gospodarczej – Program Wsparcie w starcie i finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej. Eksperci ZBP KPK wdrożą uczestników w szczegóły preferencyjnych finansowań dla przedsiębiorców z wykorzystaniem instrumentów, finansowych programów ramowych Unii Europejskiej oraz instrumentów zwrotnych oferowanych przez działające w Polsce instytucje finansowe. Słuchacze poznają też założenia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Poruszone zostaną kwestie rynku kapitałowego jako źródła finansowania rozwoju innowacji i przedsiębiorstw w Polsce, a także temat zielonych obligacji i innych instrumentów finansowania transformacji w kierunku zeroemisyjnym.

– Podczas spotkania omówimy między innymi preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie, rozwój i zachowanie płynności działalności prowadzonej przez podmioty ekonomii społecznej. Powiemy także na jakie wsparcie mogą liczyć osoby, które chcą założyć działalność gospodarczą – wyjaśnia Aleksandra Kwiatkowska, Dyrektor Biura Rozwoju Instrumentów Finansowych BGK.

– Spotkanie będzie okazją do poznania możliwości związanych z unijnym dofinansowaniem, ale również okazją do podsumowania już udzielonego wsparcia, np. z regionalnych programów operacyjnych (RPO). Na tym etapie możemy powiedzieć, że obszary wsparcia objęły inwestycje rozwojowe w MŚP, efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii (OZE), rewitalizację oraz rynek pracy. Dotychczas ze wsparcia korzystali najczęściej przedsiębiorcy związani chociażby z branżą gastronomiczną, turystyczną, budowlaną czy transportem drogowym, prowadzący salony fryzjerskie i kosmetyczne, firmy zajmujące się konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych czy zarządzaniem nieruchomościami – wyjaśnia Przemysław Derwich, Dyrektor Biura Projektów i Produktów Kapitałowych BGK

Idea Rozwoju Biznesu

W trakcie wideokonferencji uczestnicy mają okazję zdobyć najważniejsze informacje na temat pakietu rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma wspierać przedsiębiorców w pokonywaniu trudności spowodowanych pandemią. Poruszane tematy koncentrują się na przekazie głównych celów programu „Polski Ład”, który polega na wielowymiarowej pomocy dla biznesu zmagającego się ze skutkami kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Konferencje #idearozwojubiznesu można śledzić na stronie www.parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Partnerami merytorycznymi cyklu wideokonferencji „#idearozwojubiznesu” są Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Agencja Rozwoju Przemysłu, Urząd Zamówień Publicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Platforma Przemysłu Przyszłości, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Dozoru Technicznego, Główny Urząd Miar i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Patronami medialnymi cyklu są: Polska Agencja Prasowa, Polsat News oraz Polska Press.

Pliki do pobrania


Opublikowano: 04.11.2021 09:00
Poprawiono: 03.11.2021 16:57
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: