Pomiń nawigację

9 listopada 2021 r.

21 startupów z Polski Wschodniej otrzyma ponad 20 mln zł z Funduszy Europejskich

W trzynastej rundzie konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” o finansowanie projektu ubiegało się 47 startupów. Kwota złożonych wniosków przekroczyła 45 mln zł. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała z tej puli najlepsze innowacyjne startupy gotowe do wprowadzenia swojego produktu na rynek. Konkurs finansowany jest z Programu Polska Wschodnia.

Program stawia na rozwój w makroregionie Polski Wschodniej (podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, świętokrzyskie lub podkarpackie) działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup, gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach wybranej Platformy startowej.

– Innowacyjne, świeże podejście do problemów współczesnego świata, szybkie reagowanie na zmieniającą się rzeczywistość – to wyzwania polskiej gospodarki, na które odpowiadają beneficjenci poddziałania „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”. Dzięki wsparciu finansowemu z Funduszy Europejskich mogą realizować odważne, nowatorskie pomysły, przekształcając je w prężnie działające innowacyjne firmy ­– komentuje Edyta Gniazdowska, kierownik w Departamencie Rozwoju Startupów PARP.

Wśród projektów, które otrzymały dofinansowanie znalazły się m. in. : innowacyjna stacja pomiaru jakości wody, platforma do nieinwazyjnego oznaczania poziomu glukozy w organizmie, inteligenta wkładka do butów w zastosowaniach sportowych oraz rehabilitacyjnych czy platformy do automatycznych pomiarów parametrów wzrostu roślin.

W trzynastej rundzie konkursu najwięcej rekomendowanych projektów dotyczyło branży IT, medycyny, rolnictwa oraz edukacji. Rekomendacje dofinansowania otrzymały wnioski z Platform startowych: Unicorn Hub (10 projektów), Wschodniego Akceleratora Biznesu (6 projektów), Start in Podkarparckie (4) oraz Startup Heroes (1).

Dofinansowanie można przeznaczyć m. in. na:

  • zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego;
  • wynagrodzenie pracy personelu projektu;
  • zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  • organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej.

Na pomysłodawców wciąż czeka w konkursie nr 1/2019 ponad 100 mln zł.

Obecnie trwa nabór wniosków w ramach przedostatniej 16. rundy konkursu, który zakończy się już 10 listopada 2021 r. Nabór w ramach ostatniej, 17. Rundy konkursu, który rozpocznie się już 11 listopada 2021 r. będzie trwał do 30 grudnia 2021 r.

Lista rekomendowanych wniosków w 13. rundzie

Więcej informacji o konkursie

 

Opublikowano: 09.11.2021 16:24
Poprawiono: 09.11.2021 15:41
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: