17 listopada 2021 r.

Kolejne spotkanie z serii Idea Rozwoju Twojego Biznesu. Specjaliści opowiedzą o procesie transformacji cyfrowej

W czwartek 18 listopada o godzinie 11:00 odbędzie się spotkanie online z serii Idea Rozwoju Biznesu „Proces transformacji cyfrowej”. Podczas rozmowy zostaną przybliżone działania mające na celu szersze zastosowanie cyfrowego obiegu danych oraz digitalizacji procesów biznesowych i operacyjnych. Przedstawiciele Platformy Przemysłu Przyszłości odpowiedzą na pytania, od czego zacząć proces zmian oraz jak budować zespoły do ulepszeń transformacyjnych.

Podczas kolejnej rozmowy z cyklu bezpłatnych wideokonferencji edukacyjnych dla przedsiębiorców – #idearozwojubiznesu, które organizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT), głos zabiorą: Mariusz Hetmańczyk, Kierownik Zespołu ds. Kontaktu z Rynkiem PPP oraz Julian Malaka, Specjalista w zespole E-learningu i szkoleń PPP.

Transformacja cyfrowa jest jednym z głównych celów, które Unia Europejska (UE) zawarła w wytycznych politycznych na lata 2019-2024. Najbardziej powszechnymi trendami transformacji są automatyzacja i robotyzacja. To działania usprawniające procesy produkcyjne, takie jak powtarzalne, monotonne czynności, które mogą wykonywać zaprogramowane do tego maszyny oraz ulepszanie procesów operacyjnych, czyli np. digitalizacja i przyspieszenie procesów logistycznych, księgowych czy administracyjnych.

– Chcemy przybliżyć przedsiębiorcom ideę Fabryki przyszłości, która jest efektem procesu transformacji cyfrowej. Transformacja cyfrowa obejmuje zmiany technologiczne i organizacyjne podmiotów, integrację łańcuchów wartości, wprowadzanie nowych modeli biznesowych, cyfryzację produkcji, produktów i usług. Wdrażanie tych rozwiązań jest możliwe dzięki zastosowaniu nowych technologii cyfrowych, zasobów danych oraz zapewnieniu komunikacji w sieci współpracy maszyn, urządzeń i ludzi. Czynnikiem napędzającym transformację są coraz częściej zindywidualizowane potrzeby klientów i trendy personalizacji produktów i usług. Nowe rozwiązania dają przedsiębiorcom możliwość wprowadzania innowacji, które mogą ulepszyć ich procesy. Podczas spotkania online powiemy również o tym, jak dbać o cyberbezpieczeństwo – powiedział Mariusz Hetmańczyk, Kierownik Zespołu ds. Kontaktu z Rynkiem PPP.

Transformacja cyfrowa urządzeń technologicznych

Współcześnie istnieje wiele maszyn, które wykonują proste, powtarzalne czynności. Niewątpliwie ułatwia to m.in. procesy produkcyjne. Technologia pozwala nam iść jednak o krok dalej – wymianę informacji między maszynami, interpretacje danych czy definiowanie sposobów cyfrowej interakcji. Nowe rozwiązania można zastosować do stworzenia cyfrowego obrazu i zebrania wszystkich kluczowych informacji związanych z cyklem życia produktu lub usługi. Dane o stanie zbierane w czasie rzeczywistym pomagają wykryć nieprawidłowości już na wczesnym etapie ich występowania, zwiększając efektywność prac konserwacyjnych.

Usprawnianie i cyfryzacja modelu biznesowego

Do stworzenia zaawansowanego technologicznie przedsiębiorstwa potrzebny jest nie tylko rozwój linii produkcyjnej, ale również stworzenie cyfrowego modelu biznesowego. Digitalowa analiza danych operacyjnych umożliwia dostosowanie usług do potrzeb klientów i przedsiębiorcy. Obecnie duży nacisk kładzie się na wirtualizację. Polega ona na dostarczaniu firmowych zasobów do różnych grup użytkowników. Pozwala to na lepsze kontrolowanie i zarządzanie wirtualnymi dobrami firmy. Lepsza infrastruktura IT to większa efektywność przedsiębiorstwa.

Idea Rozwoju Biznesu

W trakcie wideokonferencji uczestnicy mają okazję zdobyć najważniejsze informacje na temat pakietu rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma wspierać przedsiębiorców w pokonywaniu trudności spowodowanych pandemią. Poruszane tematy koncentrują się na przekazie głównych celów programu „Polski Ład”, który polega na wielowymiarowej pomocy dla biznesu zmagającego się ze skutkami kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Konferencje #idearozwojubiznesu można śledzić na stronie  www.parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Partnerami merytorycznymi cyklu wideokonferencji „#idearozwojubiznesu” są Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Agencja Rozwoju Przemysłu, Urząd Zamówień Publicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Platforma Przemysłu Przyszłości, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Dozoru Technicznego, Główny Urząd Miar i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Patronami medialnymi cyklu są: Polska Agencja Prasowa, Polsat News oraz Polska Press.

Pliki do pobrania


Opublikowano: 17.11.2021 11:14
Poprawiono: 18.11.2021 12:34
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: