22 listopada 2021 r.

Bezpieczeństwo pracy w budownictwie. Kolejne spotkanie z serii Idea Rozwoju Twojego Biznesu - transmisja online o godz. 12:00

23 listopada o godzinie 12:00 odbędzie się kolejna wideokonferencja organizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Podczas wydarzenia zostaną zgłębione zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia w budownictwie. Specjaliści z Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) opowiedzą, na jakie zagrożenia należy zwrócić szczególną uwagę.

W spotkaniu „Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia w budownictwie” wezmą udział: Jerzy Obolewicz z Instytutu Naukowego Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, Krzysztof Toruń i Sławomir Gobcewicz  z Biura UDT w Białymstoku, Oddział w Warszawie oraz dr Małgorzata Sikorska, przedstawicielka Ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podczas kolejnej wideokonferencji z serii #idearozwojubiznesu eksperci przedstawią, jakie wymogi muszą spełniać urządzenia techniczne używane na terenie budowy oraz jakie są zasady bezpiecznej eksploatacji maszyn. Dowiemy się, jak dobierać i instalować urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymaganiami dyrektyw europejskich i krajowych. Przybliżone zostanie również zagadnienie odpowiedniej konserwacji i regularnego sprawdzania sprawności sprzętu.

Specjaliści pochylą się nad regulacjami prawnymi, które dotyczą podmiotów wykonujących pracę w miejscach budowy. Przybliżą treść elementów planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Podczas rozmowy omówione zostaną statystyki wypadków oraz działania, które zapobiegają powstawaniu niebezpiecznych sytuacji.

Idea Rozwoju Twojego Biznesu

W trakcie wideokonferencji uczestnicy mają okazję zdobyć najważniejsze informacje na temat pakietu rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma wspierać przedsiębiorców w pokonywaniu trudności spowodowanych pandemią. Poruszane tematy koncentrują się na przekazie głównych celów programu „Polski Ład”, który polega na wielowymiarowej pomocy dla biznesu zmagającego się ze skutkami kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Konferencje #idearozwojubiznesu można śledzić na stronie www.parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Partnerami merytorycznymi cyklu wideokonferencji „#idearozwojubiznesu” są Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Agencja Rozwoju Przemysłu, Urząd Zamówień Publicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Platforma Przemysłu Przyszłości, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Dozoru Technicznego, Główny Urząd Miar i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Patronami medialnymi cyklu są: Polska Agencja Prasowa, Polsat News oraz Polska Press.

Pliki do pobrania


Opublikowano: 22.11.2021 13:06
Poprawiono: 23.11.2021 12:09
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: