24 listopada 2021 r.

Do 6 grudnia trwa nabór do XXIV edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości

„Polski Produkt Przyszłości” to konkurs dedykowany twórcom innowacyjnych produktów i technologii. Wyłania i promuje rozwiązania naukowców i specjalistów z wielu dziedzin. Na zwycięzców w trzech kategoriach czekają nagrody finansowe w wysokości 100 tys. zł. Każdy z wyróżnionych, których może być nawet 12, otrzyma 25 tys. zł. Konkurs finansowany jest w ramach Funduszy Europejskich z Programu Inteligentny Rozwój.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) czekają do 6 grudnia 2021 na aplikacje w konkursie „Polski Produkt Przyszłości”. Zgłaszać mogą się uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy, działający na terenie Polski. Produkt powinien być oryginalny i nowoczesny. Mogą być to rozwiązania z dowolnej dziedziny. Szybko zmieniający się świat nie może obyć się bez innowacyjnych rozwiązań, a każde z nich niesie ze sobą obietnicę przyszłych korzyści dla użytkownika, społeczeństwa, a często także dla całej gospodarki.  Do konkursu można zgłaszać wyroby i technologie ułatwiające codzienne życie, automatyzujące procesy produkcji, wspomagające dbanie o zdrowie czy środowisko. Poszukiwane są rozwiązania autorskie, tzn. uczestnik musi być właścicielem autorskich praw majątkowych do produktu.

– W ramach konkursu docenione zostaną najbardziej innowacyjne rozwiązana, które mają potencjał, aby zaistnieć na globalnym rynku, takie które teraz jak i w przyszłości mogą stać się wizytówką Polski. W poprzedniej edycji laureaci konkursu wsparli nas wszystkich m.in. w szybszej adaptacji do „nowej rzeczywistości” – w pracy zdalnej, e-edukacji, diagnostyce i leczeniu. Zwycięzcy konkursu niejednokrotnie wyznaczają trendy w swoich dziedzinach i ścieżki dla innych innowacyjnych pomysłów. Wiele z tych rozwiązań wyprzedziło nasze oczekiwania. Mamy nadzieję, że w tym roku poprzeczka będzie zawieszona równie wysoko – powiedziała Izabela Banaś, zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii, PARP.

Poza wymiarem promocyjnym i finansowym, konkurs ma też znaczący wpływ na budowanie wzajemnych relacji i pogłębianie współpracy przez przedsiębiorstwa i instytucje naukowe.

– Od ponad 23 lat wskazujemy polskim przedsiębiorcom i naukowcom ścieżki do osiągania wspólnych sukcesów, bo wierzymy w siłę wspólnoty, zaufania i współpracy. Innowacje oparte na solidnym fundamencie, tworzonym na bazie wiedzy i działalności badawczo-rozwojowej to kluczowy element, jeśli chodzi o budowanie przewagi konkurencyjnej. Dlatego zarówno PARP jak i NCBR wspiera tę współpracę na każdym etapie w różnych formach. Jednym z takich narzędzi jest właśnie konkurs Polski Produkt Przyszłości – Agnieszka Katowicz, Departament Analiz i Strategii.

Pomysłodawcy mogą zgłaszać swoje produkty w trzech kategoriach:

  • Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
  • Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy,
  • Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy.

W każdej z kategorii przyznawana jest jedna nagroda główna oraz maksymalnie cztery wyróżnienia. Wręczane są także nagrody specjalne.

Nowoczesne rozwiązania nauki

W poprzedniej edycji konkursu w kategorii instytucji szkolnictwa wyższego i nauki wygrało urządzenie VENTIL do niezależnej wentylacji płuc przeznaczone do terapii oddechowej pacjentów z niewydolnością oddechową, opracowane przez naukowców z Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN. Urządzenie umożliwia ustawienia wartości parametrów dla każdego z płuc pacjenta osobno. Jest przeznaczone dla osób dorosłych w różnym wieku, wzroście i masie ciała, z różnymi rodzajami niewydolności oddechowej.

Na niemniejszą uwagę zasługują również projekty wyróżnione, wśród których znalazły się:

  • Kapsuła Badań Zmysłów – zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, równowagi, powonienia, smaku) oraz narządu mowy – opracowany przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu;
  • Biodegradowalne materiały opakowaniowe poliestrowe i polisacharydowe zawierające funkcyjne substancje pochodzenia roślinnego – opracowane przez naukowców z Politechnik Łódzkiej;
  • Platformy do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana z zastosowaniem do celów diagnostycznych i biomedycznych – opracowane przez naukowców z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.

Wspólne projekty firm i uczelni

Z kolei w kategorii rozwiązań opracowanych wspólnie przez instytucję szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcę wygrał FRANKD – szybki test diagnostyczny w kierunku wirusa SARS-CoV-2. To przełomowe, bezpośrednie i nie wymagające izolacji materiału genetycznego rozwiązanie jest efektem współpracy GeneMe Sp. z o.o. oraz Instytutu Biotechnologii i Medycyny Molekularnej. FRANKD jest pierwszym testem opracowanym i wdrożonym w całości przez polskich naukowców. Aktualnie w Polsce jest dostępny i realizowany w formie usługi przez laboratoria GeneMe oraz sprzedawany za granicą jako kompleksowy zestaw, pozwalający na przeprowadzenie badania przesiewowego.

W gronie laureatów znaleźli się również:

  • Opracowanie autorskiej metody regeneracji katalizatorów DeNOx stosowanych w instalacjach energetycznych (Uniwersytet Śląski w Katowicach i Ad Moto Rafał Zawisz);
  • Narzędzie geotechniczne do wykonywania ścian gruntobetonowych (Soley Sp. z o.o. i Instytut Badawczy Dróg i Mostów);
  • HUGO – technologia przedsiewnego naświetlania nasion oraz powschodowego naświetlania roślin (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Hugo Green Solutions Sp. z o.o.).

Więcej informacji o trwającej edycji konkursu: www.parp.gov.pl/konkursppp

Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB).

Pliki do pobrania


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 24.11.2021 11:44
Poprawiono: 24.11.2021 10:44
Modyfikujący: 
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: