6 grudnia 2021

Zamówienia publiczne. Kolejne wideokonferencja z serii Idea Rozwoju Twojego Biznesu

6 grudnia o godzinie 11:00 odbędzie się kolejne spotkanie organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Podczas wydarzenia zostaną zgłębione zagadnienia związane z pozyskiwaniem publicznych kontraktów. Specjaliści z Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) odpowiedzą na pytania związane ze składaniem ofert i wniosków.

W spotkaniu „E-zamówienia – droga do pozyskania publicznych kontraktów” wezmą udział: Krzysztof Fijołek, Dyrektor Biura Organizacyjno-Finansowego z UZP, Piotr Biłas, Radca Generalny i Kierownik Projektu e-Zamówienia z UZP oraz Katarzyna Jaskłowska, Ekspert z UZP.

Platforma e-Zamówienia została stworzona w celu prowadzenia komunikacji w postępowaniach związanych z zamówieniami publicznymi. Składa się z czterech modułów. Pierwszy z nich – Biuletyn Zamówień Publicznych i eSender – umożliwia publikację i przeglądanie ogłoszeń i planów krajowych oraz wyszukiwania ogłoszeń unijnych; drugi – Moduł Składania Ofert, Wniosków i Postępowań – to narzędzie do kompleksowej obsługi wniosków i prac konkursowych, m.in. zapewnienia prawidłowej komunikacji pomiędzy uczestnikami postępowania; kolejny moduł – Monitorowania i Analiz – służy do śledzenia informacji o postępowaniach oraz dokonywania analiz zamówień publicznych; ostatni – Moduł Tożsamości – jest dedykowany rejestracji podmiotów, bezpiecznej identyfikacji, uwierzytelnianiu i autoryzacji użytkowników.

Podczas kolejnej wideokonferencji z serii #idearozwojubiznesu specjaliści opowiedzą, jakie możliwości daje to narzędzie. Dowiemy się, jakie korzyści przyniesie platforma e-Zamówienia zamawiającym, wykonawcom oraz portalom zakupowym i informacyjnym.

Idea Rozwoju Biznesu

W trakcie wideokonferencji uczestnicy mają okazję zdobyć najważniejsze informacje na temat pakietu rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma wspierać przedsiębiorców w pokonywaniu trudności spowodowanych pandemią. Poruszane tematy koncentrują się na przekazie głównych celów programu „Polski Ład”, który polega na wielowymiarowej pomocy dla biznesu zmagającego się ze skutkami kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Konferencje #idearozwojubiznesu można śledzić na stronie www.parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Partnerami merytorycznymi cyklu wideokonferencji „#idearozwojubiznesu” są Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Agencja Rozwoju Przemysłu, Urząd Zamówień Publicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Platforma Przemysłu Przyszłości, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Dozoru Technicznego, Główny Urząd Miar i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Patronami medialnymi cyklu są: Polska Agencja Prasowa, Polsat News oraz Polska Press.


Opublikowano: 06.12.2021 11:00
Poprawiono: 06.12.2021 10:17
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: