Pomiń nawigację

10 grudnia 2021

Wsparcie dla sektora kultury i branży kreatywnej: Komisja Europejska udostępnia przewodnik nt. unijnego finansowania

Udostępnij

Komisja Europejska opracowała i udostępniła specjalny interaktywny przewodnik CulturEU dla sektora kultury i branży kreatywnej, dzięki któremu przedstawiciele ww. branż będą mogli w jednym miejscu sprawdzić z jakich źródeł unijnych mają szansę otrzymać finansowanie i na jakie przedsięwzięcia.

CulturEU to punkt kompleksowej obsługi w zakresie finansowana unijnego, który obejmuje 75 różnych możliwości finansowania z 21 programów unijnych, począwszy od „Kreatywnej Europy”, poprzez „Horyzont Europa”, aż po fundusze strukturalne i InvestEU. Dzięki niemu za pomocą kilku kliknięć każdy europejski podmiot kultury może zostać skierowany do najodpowiedniejszego dostępnego dla niego unijnego wsparcia finansowego.

Przewodnik opracowano, aby pomóc wszystkim podmiotom działającym w sektorze kultury i sektorze kreatywnym – niezależnie od ich rodzaju i rozmiaru – w korzystaniu z unijnego systemu finansowania i zrozumieniu, jakie możliwości finansowania są dla nich dostępne, a także jak nałatwiej mogą uzyskać do nich dostęp.

Dzięki przewodnikowi, użytkownicy mogą automatycznie filtrować odpowiednie możliwości finansowania zarówno w oparciu o swoje potrzeby, jak i sektor działania i rodzaj organizacji, którą reprezentują. Przewodnik uzupełniono inspirującymi przykładami i najlepszymi praktykami. CulturEU będzie regularnie aktualizowany najnowszymi informacjami dot. zaproszeń do składania wniosków i będzie dostępny we wszystkich językach UE na początku 2022 r.

Wsparcie na rozwój kultury zwiększone o 2,5 mld euro

Sektor kultury i sektor kreatywny poważnie ucierpiały z powodu daleko idących ograniczeń wprowadzonych podczas pandemii COVID-19. Od początku pandemii Komisja wprowadziła wiele środków w celu zaradzenia skutkom kryzysu wywołanego COVID-19 dla sektora kultury i sektora kreatywnego, uzupełniając i wspierając działania państw członkowskich, tj.: wsparcie finansowe, inwestycje oraz współpracę na szczeblu UE z poszanowaniem kompetencji krajowych.

Działania dążące do wsparcia sektora kreatywnego i sektora kultury podjęte do tej pory na szczeblu UE obejmują:

Źródło: Komisja Europejska

Zobacz więcej podobnych artykułów