21 grudnia 2021 r.

Konferencja PARP w Poznaniu „Pomoc państwa dla przedsiębiorców w kryzysie”

O tym, jak uniknąć kłopotów biznesowych debatowali praktycy i eksperci podczas konferencji: "Wsparcie państwa dla firm w kryzysie. Polityka Nowej Szansy i Dyrektywa restrukturyzacyjna", zorganizowanej przez Biuro Regionalne PARP w Poznaniu.

Niewypłacalność przedsiębiorstw stanowi istotny problem we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Każdego roku ponad 200 tysięcy przedsiębiorstw staje w obliczu bankructwa. W wyniku tego zjawiska pracę traci ok. 1,7 mln osób. Wiele z tych firm można by uratować, gdyby w porę zauważyły swoje problemy i podjęły działania, by je rozwiązać. Przyjęta w czerwcu 2019 roku przez  Radę Unii Europejskiej Dyrektywa 2019/1023 w sprawie ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia długów, ma doprowadzić do zharmonizowania krajowych porządków prawnych oraz utworzenia efektywnych narzędzi wczesnego ostrzegania przed niewypłacalnością.  

Przedsiębiorstwa, w szczególności małe i średnie, które stanowią 99% wszystkich przedsiębiorstw w Unii, powinny być odpowiednio chronione. Prawdopodobieństwo likwidacji takich przedsiębiorstw zamiast poddania ich restrukturyzacji jest wyższe, ponieważ muszą one ponosić koszty nieproporcjonalnie wyższe od kosztów ponoszonych przez większe przedsiębiorstwa. Mali i średni przedsiębiorcy, zwłaszcza w sytuacji, gdy napotykają trudności finansowe, często nie dysponują zasobami niezbędnymi do sprostania wysokim kosztom restrukturyzacji i skorzystania ze skuteczniejszych postępowań restrukturyzacyjnych. Aby pomóc takim przedsiębiorcom w przeprowadzeniu niskokosztowej restrukturyzacji, należy  opracować na poziomie krajowym oraz udostępnić online kompleksowe i proste w odbiorze poradniki, opisy procedur prowadzących do zawarcia układu. Ponadto, biorąc pod uwagę ograniczone zasoby małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zatrudniania profesjonalnej obsługi, należy wprowadzić narzędzia wczesnego ostrzegania, aby uprzedzać dłużników o pilnej konieczności działania - powiedział podczas konferencji dr Patryk Filipiak z Kancelarii prawnej Filipiak Babicz Legal.

Konferencja zorganizowana przez poznańskie biuro PARP kierowana była do przedsiębiorców z sektora MŚP, doradców restrukturyzacyjnych, środowiska naukowego, organizacji wspierających przedsiębiorców w okresowych trudnościach, a także instytucji otoczenia biznesu.

Chcemy przedstawić tym podmiotom wachlarz działań, z których mogą skorzystać, by zapobiegać kryzysom na ich wczesnym etapie, ale także poinformować o zmianach w polskim porządku prawnym oraz implementacji do niego art. 3 Dyrektywy Drugiej Szansy – powiedziała Magdalena Hilszer, dyrektor poznańskiego PARP.

Biuro Regionalne PARP w Poznaniu działa od czerwca tego roku. Jest częścią szerszej koncepcji, zgodnie z którą PARP jest bliżej przedsiębiorców z sektora MŚP, z obszaru Polski Zachodniej. Działania biura obejmują swoim zasięgiem pięć województw, to 25% terytorium naszego kraju. Właśnie w poznańskim oddziale jest zlokalizowany Punkt Informacyjny Systemu Wczesnego Ostrzegania oraz działań realizowanych w ramach Dyrektywy 2019/1023, tzw. Dyrektywy restrukturyzacyjnej. Wprowadzane przez Dyrektywę zmiany w prawodawstwie krajowym mają być sposobem na uniknięcie bankructwa i utraty majątku prywatnego, a w przypadku konieczności likwidacji firmy na przeprowadzenie procesu w sposób możliwie sprawny, szybki i jak najmniej bolesny dla przedsiębiorcy. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023, nazywana Dyrektywą Drugiej Szansy musi zostać wdrożona przez państwa członkowskie nie później niż do 17 lipca 2022 roku. Jednak już teraz w ramach obowiązujących przepisów prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego wiele rozwiązań Dyrektywy, wspierających firmy w kryzysie jest dostępnych dla polskich przedsiębiorców.

Na szczególną uwagę  wśród tych rozwiązań zasługują działania zebrane w Polityce Nowej Szansy. Projekty, System Wczesnego Ostrzegania czy Nowy Start, które oferuje PARP czy też instrumenty wspierające przedsiębiorców w restrukturyzacji jak Pomoc na ratowanie, Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne czy Pomoc na restrukturyzację proponowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu. To ważne, aby przedsiębiorcy dowiedzieli się o całym spektrum wsparcia z jakiego mogą skorzystać w trudnościach  – powiedziała Magdalena Urbaniak z Biura Regionalnego PARP w Poznaniu..

Wydarzenie odbyło się stacjonarnie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i było również transmitowane online. Łącznie, wzięło w nim udział ponad 250 uczestników. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii,  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz JM Prof. Maciej Żukowski Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i  JM Prof. Michał Banaszak Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką. Partnerem merytorycznym konferencji była Kancelaria prawna Filipiak Babicz.

Na zdjęciu widać 3 rozmawiające ze sobą osoby, w tle baner z logo PARP.
Na zdjęciu widać 5 osób siedzących przy stole konferencyjnym, jedna z nich mówi do mikrofonu.
Na zdjęciu widać kobietę stojącą za mównicą.
Na zdjęciu widać mężczyznę stojącego za mównicą.
Na zdjęciu widać ekran z telekonferencją.
Na zdjęciu widać kobietę mówiącą do mikrofonu.

Może Cie zainteresować

Opublikowano: 21.12.2021 11:30
Poprawiono: 21.12.2021 11:53
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: