Pomiń nawigację

12 stycznia 2022 r.

„Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”: nowy konkurs „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth”

Dzięki zwiększeniu budżetu na program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” PARP ogłosiła nową edycję konkursu w schemacie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth”. Do dyspozycji przedsiębiorców jest 9,35 mln euro. Wnioski w konkursie będzie można składać od 1 lutego do 31 marca 2022 r. Program finansowany jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

„Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth” to część programu „Rozwój przedsiębiorczości Innowacje”. Inicjatywy zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć tzw. niebieskiego wzrostu, czyli dążyć do zapewnienia najbardziej wydajnego i zrównoważonego wykorzystania zasobów wód i wybrzeży. Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia wód i ich otoczenia.

– Innowacje są jednym z motorów rozwoju gospodarczego. Kwestie wpływu gospodarki na środowisko naturalne w dużym stopniu decydują obecnie o konkurencyjności firm i powodzeniu przedsięwzięć. Firmy myśląc o rozwoju nie mogą nie brać pod uwagę kwestii środowiskowych. Dzięki grantom z Funduszy Norweskich będziemy w stanie nie tylko poprawić konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw, ale również wesprzeć je w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług ważnych dla naszego środowiska oraz społeczeństwa – powiedział Mikołaj Różycki, p. o. prezesa PARP.

Konkurs dedykowany jest mikro, małym oraz średnim przedsiębiorstwom, które zamknęły przynajmniej 1 rok obrotowy i przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, w okresie ostatnich 3 lat, ich przychody ze sprzedaży towarów i usług nie były niższe niż 20 tys. euro.

Wydatki objęte wsparciem to przede wszystkim:

  • zakup nowych środków trwałych (w tym maszyn i urządzeń),
  • koszty robót i materiałów budowlanych (m.in. w zakresie rozbudowy, budowy lub modernizacji portów lub przystani),
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
  • zakup usług doradczych,
  • wydatki na prace rozwojowe.

Partnerstwo z podmiotami z Norwegii – państwa-darczyńcy – jest bardzo ważnym elementem Programu. Wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie wsparcia.

– Program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”, w tym również nowa edycja konkursu w schemacie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth”, stawia na rozwój biznesu oraz wspiera ekologiczne innowacje w polskich spółkach. Współczesne firmy, które chcą się rozwijać, nie mogą pominąć w tym procesie kwestii środowiskowych. To droga, którą warto podążać, chodzi bowiem o przyszłość nas wszystkich. Cieszymy się, że dzięki grantom z Funduszy Norweskich jest i będzie to możliwe – skomentował Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wnioski w konkursie będzie można składać od 1 lutego do 31 marca 2022 r. za pośrednictwem elektronicznej aplikacji – tzw. generatora wniosków, uruchomionego w pierwszym dniu naboru.

19 stycznia PARP organizuje spotkanie informacyjne, na którym przybliży warunki udziału w konkursie. Transmisja online odbędzie się na stronie Agencji.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie.

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Za koordynację wdrażania tzw. Funduszy Norweskich i EOG w Polsce – jako Krajowy Punkt Kontaktowy – odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Współpracuje przy tym z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Poszczególne programy III edycji Funduszy są wdrażane przez polskie instytucje publiczne jako Operatorów Programów (m.in. PARP). Wyjątek stanowią, podobnie jak w poprzednich edycjach Funduszy, obszary „Społeczeństwo obywatelskie” oraz „Dialog społeczny – godna praca”, które zarządzane są przez darczyńców (odpowiednio przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz Innovation Norway).

Pliki do pobrania

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 12.01.2022 14:14
Poprawiono: 16.02.2022 15:19
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: