Pomiń nawigację

4 lutego 2022 r.

Prawie 16 mln zł z Funduszy Europejskich dla 16 startupów z Polski Wschodniej

W piętnastej rundzie konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” o finansowanie projektu ubiegało się 37 startupów. Kwota złożonych wniosków wyniosła prawie 36 mln zł. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała z tej puli najlepsze innowacyjne spółki gotowe do wprowadzenia produktu na rynek. Konkurs finansowany jest z Programu Polska Wschodnia.

Dzięki programowi uczestnicy z pomocą wybranej Platformy startowej rozwijają w makroregionie (woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, świętokrzyskie lub podkarpackie) startupy, przygotowując je do pierwszej sprzedaży.

Innowacyjne, świeże podejście do problemów współczesnego świata i reagowanie na nie to wyzwanie gospodarki, na które odpowiadają beneficjenci tego konkursu. Otrzymane środki mogą przeznaczyć na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego lub na wynagrodzenia personelu. Dofinansowanie może być wykorzystane także na pokrycie kosztów zakupu środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z produkcją testową.

Projektami wybranymi w ramach piętnastej rundy konkursu są m. in.: innowacyjny system przesiewowych badań wzroku niemowląt, wykrywający anomalie w gałce ocznej w bardzo wczesnej fazie rozwoju, system do zarządzania kosztami energii elektrycznej czy platforma i aplikacja mobilna umożliwiające świadczeniodawcom i pacjentom zarządzanie cyfrowymi ścieżkami leczenia.

Wśród zwycięskich projektów najwięcej dotyczy branży IT, medycyny oraz e-biznesu. Najwięcej rekomendacji dofinansowania w tej rundzie otrzymały projekty rozwijane z pomocą Platformy startowej Hub of Talents 2 oraz Wschodni Akcelerator Biznesu (po 5 projektów).

–  Obecnie jesteśmy w trakcie oceny wniosków złożonych w 16 i 17 rundzie konkursu. Na pomysłodawców w tym konkursie czeka jeszcze blisko 65 mln zł. Startupy mogą już składać swoje wnioski w nowym naborze – jego pierwsza runda kończy się 17 lutego br. W nowym konkursie mogą wziąć udział firmy, które prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej w Polsce Wschodniej oraz dysponują Raportem z inkubacji wystawionym przez Platformę, nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. – tłumaczy Edyta Gniazdowska, kierownik Sekcji w Departamencie Rozwoju Startupów PARP.

Lista rekomendowanych wniosków w 15. rundzie.

Więcej informacji o konkursie.


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 04.02.2022 14:13
Poprawiono: 04.02.2022 13:13
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: