3 marca 2022 r.

Biuro Regionalne PARP w Poznaniu przygotowało webinar dla przedsiębiorców z województwa kujawsko – pomorskiego.

Biuro Regionalne PARP w Poznaniu odpowiada za wspieranie przedsiębiorców z regionu Polski Zachodniej. Prowadzi działania informacyjne projektu Systemu Wczesnego Ostrzegania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w okresowych trudnościach (SWO). Biuro wprowadza także nowe formy wsparcia związane z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), oraz popularyzuje koncepcję GOZ i powiązane z nią procesy automatyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw. Identyfikuje, opracowuje i testuje nowe formy wsparcia przedsiębiorców oraz gromadzi informacje o innowacyjnych firmach z obszaru Polski Zachodniej.

Spotkanie zorganizowane we współpracy  z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. skierowane było do przedsiębiorców z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego. Podczas spotkania przedsiębiorcy  mogli  dowiedzieć się o formach wsparcia Biura Regionalnego PARP w Poznaniu. Przedstawiono szeroką gamę projektów, począwszy od tych wspierających rozwój kompetencji jak Akademia Menadżera MŚP, czy Dostępność szansą na rozwój poprzez projekty inwestycyjne jak Innowacje w obszarze wód śródlądowych i morskich.

Omówiono obowiązujące przepisy prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz wiele rozwiązań Dyrektywy, które wspierają firmy w kryzysie. Przedstawiono  działania, które pozwalają  na zbudowanie długoterminowego systemu wsparcia przedsiębiorców w trudnościach. Natomiast Polityka Nowej Szansy 2.0 Ministerstwa Rozwoju i Technologii, oferuje pomoc w trzech obszarach: zapobiegania sytuacjom kryzysowym - w ramach którego uruchomiony został projekt System Wczesnego Ostrzegania, pomocy przedsiębiorstwom w kryzysie czyli wsparcie poprzez instrumenty finansowe Agencji Rozwoju Przemysłu oraz wsparcie ponownego podejmowania działalności gospodarczej poprzez projekt Nowy Start.

Przedstawiono również koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). GOZ zakłada tworzenie zamkniętej pętli procesów biznesowych, gdzie nowopowstałe odpady są używane jako surowce w innych etapach produkcyjnych. Nowe modele biznesowe, odpowiadające założeniom idei GOZ, mogą stworzyć możliwości rozwoju dla przedsiębiorstw.

W webinarium wzięły udział:

Magdalena Urbaniak, Starszy specjalista ds. współpracy z przedsiębiorcami.

Ewelina Suska, Starszy specjalista ds. SWO.

Paulina Leszczyńska Starszy specjalista ds. gospodarki obiegu zamkniętego.


Opublikowano: 03.03.2022 13:35
Poprawiono: 03.03.2022 12:35
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: