Pomiń nawigację

21 marca 2022 r.

Cyberbezpieczeństwo – trendy, zagrożenia i metody przeciwdziałania. Wydarzenie online organizowane w ramach Connect & ScaleUp

Program Connect & ScaleUp to przestrzeń łącząca innowatorów (korporacje, duże firmy, startupy, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu i administracji publicznej) na wspólnych spotkaniach i warsztatach, których celem jest budowa efektywnego rynku innowacji w Polsce. Realizacja projektu odbywa się przy wsparciu Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Kolejne spotkanie, organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach cyklu odbędzie się 25 marca.

Program promuje polskich innowatorów i polskie innowacje, pokazuje przedsięwzięcia i  przedsiębiorstwa, których rozwiązania i produkty opierają się na dostarczaniu wartości społeczeństwu, środowisku, kulturze, wspiera projekty nastawione na podejmowanie wyzwań biznesowych, rozwiązywanie problemów i szeroko rozumianą współpracę. Promuje kulturę pracy, która zachęca do podnoszenia innowacyjności z wykorzystaniem najcenniejszego z kapitałów – kapitału ludzkiego.

Spotkania realizowane w ramach Connect & ScaleUp to rzetelne i merytoryczne miejsce pokazujące zarówno sukcesy i szanse, jak i porażki oraz wyzwania związane z rynkiem innowacji w Polsce. Charakteryzuje je:

 • ekspercka wiedza (merytoryczne wystąpienia, realne przykłady i studia przypadków);
 • przekrojowe ekspertyzy (szanse, zagrożenia, mocne i słabe strony różnych podejść dotyczących współpracy w zakresie innowacji);
 • praktyczne analizy dotyczące studiów przypadków – zdiagnozowane czynniki sukcesów i porażek;
 • networking online (decydenci, influencerzy, przedsiębiorcy, naukowcy, eksperci  biznesu i innowacji).

Najbliższe spotkanie Connect & ScaleUp „Cyberbezpieczeństwo – trendy, zagrożenia i metody przeciwdziałania”, będzie próbą odpowiedzi m.in. na pytania: Czy jesteśmy gotowi do potencjalnej walki na cyberfroncie w kontekście działań biznesowych i bezpieczeństwa finansowego? Jak możemy się lepiej przygotować czy zabezpieczyć? Gdzie szukać pomocy i jak reagować w sytuacjach tego specyficznego zagrożenia?

Wśród tematów poruszanych w trakcie wydarzenia znajdą się te dotyczące rozwoju cyberbezpieczeństwa od strony biznesowej w Polsce. Ponadto eksperci omówią kwestie związane z cyberatakiem, cyberochroną oraz rodzajami cyberbezpieczeństwa. Przedstawione zostaną instrumenty wsparcia i potrzeby obywatelskie w zakresie cyberbezpieczeństwa, a także omówione zagadnienie opensecurity i zarządzania bezpieczeństwem dla mikro i małych przedsiębiorstw. Przedstawicielem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,  biorącym udział w dyskusji będzie Robert Muchacki, Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa IT.

Ponadto prelegentami, biorącymi udział w wydarzeniu będą:

 • dr inż. Artur Kozłowski Dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG;
 • Zuzanna Wieczorek, CEO Tekniska Polska Przemysłowe Systemy Transmisji Danych;
 • dr Agnieszka Wyciślik-Kupicha, Quality Austria Polska Sp. z o.o.;
 • Grzegorz Łunkiewicz, Kierownik Działu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, COIG S.A.;
 • Mariusz Palutkiewicz, Product Manager Perceptus;
 • Paweł Franka, Prezes VT Cyber;
 • Jarosław Jasiński, Dyrektor Rozwoju Sprzedaży Aegis Security Sp. z o.o.;
 • Sebastian Burgemejster , BW Advisory Sp. o.o.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Na dzień przed terminem spotkania zarejestrowani uczestnicy otrzymają link do platformy, na której odbędzie się wydarzenie.

Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy na spotkanie.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu Connect & Scale Up współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa II pt.: ”Inno_LAB- Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów”.

Opublikowano: 21.03.2022 10:36
Poprawiono: 21.03.2022 09:36
Modyfikujący: 
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: