Pomiń nawigację

22 marca 2022 r.

30 startupów z Polski Wschodniej otrzyma ponad 28,5 mln zł z Funduszy Europejskich

W szesnastej rundzie konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” o finansowanie projektu ubiegało się 71 startupów. Kwota złożonych wniosków wyniosła prawie 68 mln zł. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała z tej puli najlepsze innowacyjne spółki gotowe do wprowadzenia produktu na rynek. Konkurs finansowany jest z Programu Polska Wschodnia.

Program stawia na rozwój w makroregionie Polski Wschodniej (podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, świętokrzyskie lub podkarpackie) działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup, gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach wybranej Platformy startowej.

W ramach konkursu startupy mogą przeznaczyć otrzymane środki m. in. na wynagrodzenia personelu, zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego.

Wśród zwycięskich projektów najwięcej dotyczy branży IT, medycyny oraz budownictwa. Najwięcej rekomendacji dofinansowania w tej rundzie otrzymały projekty rozwijane z pomocą Platformy startowej Unicorn Hub (9 projektów), Start in Podkarpackie (8 projektów) oraz Hub of Talents 2 (7 projektów).

Projektami wybranymi w ramach szesnastej rundy konkursu są m. in.: system ilościowego i spersonalizowanego pomiaru gęstości tkanki kostnej w rejonie żuchwy i szczęki, urządzenie do rehabilitacji stawu skokowego metodą aktywną, geostacjonarna platforma do monitoringu ziemi czy wprowadzenie na rynek gry logicznej „Pola magnetic game”.

System ilościowego pomiaru gęstości tkanki kostnej w rejonie żuchwy i szczęki to innowacja, której pomysłodawcą jest startup System QCT App. Aplikacja będzie wskazywać lekarzowi dokładnie zmierzoną gęstość tkanki kostnej w wybranej lokalizacji posadowienia implantu w trakcie zabiegu. Dzięki temu lekarz projektujący lokalizację implantów będzie mógł ocenić jakość tkanki kostnej.

Innym pomysłem, ocenionym pozytywnie w 16. rundzie konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”, jest produkt startupu Blaster Light. To magnetyczna gra logiczna, również dla osób niewidomych, która czerpie inspiracje z szachów, kółka i krzyżyka oraz kostki Rubika. Oparta o autorski system mechaniki – magnesy, elementy metalowe i plastikowe zamknięte w pojedynczym komponencie.

Ciekawym rozwiązaniem, które znalazło się w gronie projektów rekomendowanych do dofinansowania jest geostacjonarna platforma do monitoringu ziemi, firmy Analog Astronaut Training Center Sp. z o.o. Powstanie platformy ma pozwolić na świadczenie usług biznesowych w środowisku tzw. near space, a także na rozwój obecnie prowadzonej działalności związanej z realizacją międzynarodowych projektów edukacyjnych w stratosferze. Ma stanowić ekologiczną i wielokrotnie tańszą alternatywę dla monitoringu satelitarnego i lotniczego.

Startupy obecnie mogą składać swoje wnioski w nowym naborze, który trwa do 19 maja 2022 r.

Nabór w ramach aktualnie trwającej, drugiej rundy kończy się  4 kwietnia br.

W nowym konkursie mogą wziąć udział firmy, które prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej w Polsce Wschodniej oraz dysponują Raportem z inkubacji wystawionym przez Platformę startową, nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Lista rekomendowanych wniosków w 16. rundzie.

Więcej informacji o konkursie.

Opublikowano: 22.03.2022 10:52
Poprawiono: 22.03.2022 09:52
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: