23 marca 2022 r.

Większe środki na Przemysł 4.0. Dofinansowanie dla ośmiu kolejnych firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększyła o ponad 5 mln zł pulę środków przeznaczoną na granty w ramach pilotażu Przemysł 4.0. Dzięki temu nie 37, a 45 firm otrzyma dofinansowanie na rozpoczęcie transformacji technologicznej. Łącznie do przedsiębiorców trafi ponad 30 mln zł. Pilotaż jest finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Automatyzacja, cyfryzacja i robotyzacja w zakładzie zajmującym się obróbką mechaniczną, integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) w firmie designerskiej czy transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa z branży pneumatycznej – to tylko kilka z kolejnych ośmiu projektów, którym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała wsparcie z w ramach pilotażowego programu Przemysł 4.0.

Ogromne zainteresowanie pilotażem

Nabór wniosków w pilotażu Przemysł 4.0 został zorganizowany w 2021 r. W jego ramach małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne mogły zgłaszać swoje projekty na przeprowadzenie w swoich firmach transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. Chodzi o cyfryzację, robotyzację, automatyzację procesów produkcyjnych, ale także o wdrożenie wszelkich innych technologii z zakresu Przemysłu 4.0.

PARP początkowo zdecydowała o wsparciu 37 najlepszych projektów. Jednak po zwiększeniu budżetu o ponad 5 mln zł dofinansowanie otrzymało osiem kolejnych firm.  Łącznie wsparcie w ramach Przemysłu 4.0 przyznano aż dla 45 przedsiębiorstw, przy czym górna kwota wsparcia dla jednego projektu wynosiła 800 tys. zł.

– Zainteresowanie pilotażem przerosło nasze oczekiwania. W konkursie o dotacje wzięło udział aż 481 firmy. Wartość złożonych przez nie projektów przekroczyła 300 mln zł,  czyli ponad 1200 proc. budżetu pierwotnie przeznaczonego na pilotaż. Widać jak wiele firm w Polsce ma świadomość, że digitalizacja czy automatyzacja przemysłu jest niezwykle istotna dla rozwoju i konkurencyjności na rynku. To dzięki takiemu nastawieniu przedsiębiorców Polska jest coraz szybciej rozwijającym się rynkiem cyfrowym  – powiedział Dariusz Budrowski, Prezes PARP.

Przedsiębiorcy składający do PARP projekty o dofinansowanie w ramach konkursu Przemysł 4.0, najczęściej wnioskowali o wsparcie w obszarze technologicznym (roboty przemysłowe), ale także na integrację technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT), przemysłowy Internet rzeczy, Big Data, analizę danych i tworzenie systemów cyber-fizycznych.

Firmy, które otrzymały grant w pilotażu Przemysł 4.0 mogą przeznaczyć go na:

- opracowanie mapy drogowej, czyli planu wdrożenia kompleksowych zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji;

- usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej;

- zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji;

- zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania.


Opublikowano: 23.03.2022 14:04
Poprawiono: 23.03.2022 13:04
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: