Pomiń nawigację

25 marca 2022 r.

Dyrektywa Drugiej Szansy w webinarze dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 2019/1023, nazywana Dyrektywą Drugiej Szansy lub Dyrektywą restrukturyzacyjną musi zostać wdrożona do polskiego prawodawstwa nie później niż do 17 lipca 2022 roku. Wprowadzane zmiany mają być dla przedsiębiorców sposobem na wyjście z kryzysu, uniknięcie bankructwa, a w przypadku konieczności likwidacji firmy na przeprowadzenie procesu w sposób możliwie sprawny, szybki i jak najmniej bolesny dla zarówno dla dłużnika jak i wierzycieli.

Wiele rozwiązań Dyrektywy, wspierających firmy w kryzysie jest dostępnych dla polskich przedsiębiorców już teraz. W ramach obowiązujących przepisów prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego wprowadzono np. Postępowanie o zatwierdzenie układu. Realizacja działań pozwalających na zbudowanie długoterminowego systemu wsparcia przedsiębiorców w trudnościach została zawarta również w Polityce Nowej Szansy 2.0 Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w ramach której oferowana jest pomoc w trzech obszarach: zapobieganie sytuacjom kryzysowym - w ramach którego uruchomiony został projekt System Wczesnego Ostrzegania, pomoc przedsiębiorstwom w kryzysie czyli wsparcie poprzez instrumenty finansowe Agencji Rozwoju Przemysłu oraz wsparcie ponownego podejmowania działalności gospodarczej poprzez projekt Nowy Start.

Celem zorganizowanego przez Dolnośląską Izbę Gospodarczą webinaru było przybliżenie przedsiębiorcom całego spektrum projektów, z których mogą korzystać za pośrednictwem PARP, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dedykowanym firmom w kryzysie. Podczas spotkania Magdalena Urbaniak specjalista ds. współpracy z przedsiębiorcami w Biurze Regionalnym PARP w Poznaniu opowiedziała o założeniach Dyrektywy Drugiej Szansy oraz przedstawiła projekty realizujące jej złożenia. Przedsiębiorcy mogli również zapoznać się z Bazą Usług Rozwojowych oraz projektami PARP wspierającymi rozwój kompetencji pracowników i pracodawców.  

W spotkaniu wzięły udział również Urszula Witkowska-Śliwa przedstawicielka Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Jowita Cetnar Kupracz reprezentująca Dolnośląską Izbę Gospodarczą. 

Organizator wydarzenia - Dolnośląska Izba Gospodarcza to organizacja z ponad trzydziestoletnią historią zrzeszająca 300 przedsiębiorców z różnych branż. Jej celem jest integrowanie przedsiębiorców oraz zwiększanie potencjału gospodarczego kraju. DIG działa na rzecz firm członkowskich oraz w ich imieniu. Zapewnia szkolenia, ułatwia nawiązywanie kontaktów handlowych, dzieli się ekspercką wiedzą i cennymi informacjami gospodarczymi.

Opublikowano: 25.03.2022 14:16
Poprawiono: 25.03.2022 13:16
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: