Pomiń nawigację

7 kwietnia 2022 r.

Wsparcie szkoleniowe i doradcze dla firm w okresowych trudnościach

Projekt „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”, który rozpoczął się 1 lipca 2021, wszedł w fazę realizacji jego założeń. Przedsiębiorcy, zrekrutowani w ubiegłorocznych naborach, uczestniczą w wybranych usługach rozwojowych, których realizacja prowadzić ma do poprawy kondycji przedsiębiorstwa.

Osoby, które chciałyby zgłosić się do uczestnictwa w projekcie mają jeszcze taką szansę – nabór został przedłużony do  14 kwietnia br.

Projekt „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” (SWO) zakłada finansowanie usług rozwojowych, tj. szkoleń i doradztwa, rekomendowanych w przeprowadzanej indywidualnie dla każdego uczestnika diagnozie kondycji przedsiębiorstwa.

Kto już zgłosił się do projektu?

Przekrój przedsiębiorców biorących udział w projekcie SWO jest szeroki – biorą w nim udział przedstawiciele wielu branż, są to zarówno firmy produkcyjne, jak i usługowe. Wśród uczestników projektu znajdziemy między innymi przedsiębiorców z branży hotelarskiej, którzy doskonalą swoje kompetencje w zakresie obsługi trudnych klientów oraz negocjacji; podmioty medyczne, zdobywające wiedzę, w jaki sposób skutecznie rekrutować personel medyczny do swoich placówek, ale też przedsiębiorczynie z branży beauty zainteresowane poszerzaniem kompetencji w obszarze promowania swoich działalności w social mediach. Dlatego tak ważne jest indywidualne podejście do oceny kondycji przedsiębiorstwa oraz poszerzanie oferty w Bazie Usług Rozwojowych.

Pierwszym etapem po zawarciu umowy jest indywidualna diagnoza kondycji przedsiębiorstwa, sporządzana przez doświadczonego konsultanta. Przedsiębiorca w wyniku rozmów z diagnostą otrzymuje wielostronicowy dokument, zawierający rekomendacje działań, których podjęcie pozwoli mu wyjść z okresowych trudności. Jednak diagnoza to nie tylko dane finansowe i sugerowane usługi rozwojowe – to też opis obecnego stanu przedsiębiorstwa oraz stanu, do którego przedsiębiorca powinien dążyć. To cenne informacje dla przedsiębiorców, którym często trudno spojrzeć na swoją działalność z szerszej perspektywy. W projekcie SWO to diagnosta, osoba z zewnątrz przedsiębiorstwa, pomaga przeanalizować ofertę konkurencji, sposoby dotarcia do nowych klientów czy pewne luki kompetencyjne i wskazuje obszary wymagające poprawy. Pamiętamy również, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa to przede wszystkim ludzie, którzy je tworzą. Diagności zwracają uwagę na aspekt ludzki i jego wpływ na trudności przedsiębiorstwa, co często skutkuje rekomendowaniem usług rozwojowych z obszaru radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym czy postępowania w kryzysowych sytuacjach.

Co można zyskać?

Udział w projekcie SWO to realna pomoc odpowiadająca na potrzeby uczestników, znajdujących się w okresowych trudnościach. PARP finansuje udział właścicieli i pracowników przedsiębiorstw w wybranych usługach, wynikających z rekomendacji w diagnozie. Przekrój wybieranych usług jest niezwykle szeroki. Kluczowe usługi w projekcie dotyczą prowadzenia przedsiębiorstwa – zarządzania finansami, personelem czy działań promocyjnych.

– Możliwe jest także finansowanie szkoleń poszerzających kompetencje przedsiębiorczyń i przedsiębiorców, związane z zakresem prowadzonej działalności lub planowanym jej rozszerzeniem, o ile  przyczynią się do poprawy kondycji przedsiębiorstwa i wyjście z trudności. Z tego typu szkoleń skorzystali już między innymi logopedzi pozyskujący wiedzę o nowych metodach diagnostycznych czy fizjoterapeuci poszerzający swoje umiejętności pracy z pacjentami – informuje Małgorzata Kuś z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W projekcie mogą wziąć udział mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy, którzy działają na rynku minimum 12 miesięcy i doświadczają trudności – zarówno finansowych, jak i odpływu kluczowego personelu czy gwałtownie postępujących zmian prawnych czy technologicznych. Informacje oraz dokumentację naboru znajduje się na stronie www.parp.gov.pl/swo.

Obecny nabór trwa do 14 kwietnia br. do godziny 12.00.


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 07.04.2022 16:03
Poprawiono: 07.04.2022 14:03
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: