28 kwietnia 2022 r.

Zagraniczne startupy w Polsce – Wrocław pierwszym miastem testującym innowacyjne rozwiązania pozyskane dzięki Poland Prize

Od 1 marca 2021 r. zagraniczne startupy mogą zgłaszać się do programu Poland Prize. Jego celem jest integracja zagranicznych talentów startupowych z polskim biznesem, rozwój i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań na polskim rynku, a także zwiększenie rozpoznawalności krajowego ekosystemu startupowego na arenie międzynarodowej. Przygotowany i nadzorowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pogram, finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Grant do 300 tys. zł

Oferowane zagranicznym startupom wsparcie podzielone jest na dwa etapy. W ramach pierwszego startup może otrzymać grant pieniężny w kwocie do 50 tys. zł. Środki przeznaczyć może na pokrycie kosztów niezbędnych dla realizacji działań obejmujących:

  • tzw. soft-landing – działania o charakterze pomostowym, mające zapewnić startupom niezbędne warunki dla podjęcia właściwej działalności biznesowej, uwzględniające m.in. wsparcie „konsjerża” – opiekuna startupu;
  • rozwój – zindywidualizowane działania, niezbędne dla rozwinięcia działalności startupu w Polsce, związane np. z budową zespołu startupu lub podnoszeniem jego kompetencji, nawiązywaniem relacji, rozwojem produktu startupu, promocją oraz pozyskaniem przez startup partnera biznesowego (odbiorcy technologii lub inwestora).

Drugi etap jest dostępny dla startupów, którym w efekcie poprzedniego etapu udało się pozyskać partnera biznesowego, tj. zainteresowanego komercyjnym wykorzystaniem technologii startupu lub inwestycją w startup. Na tym etapie startup może otrzymać grant pieniężny w kwocie do 250 tys. zł, przeznaczony na pokrycie kosztów działań akceleracyjnych niezbędnych dla przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia u odbiorcy technologii lub pozyskania przez startup kapitału inwestorskiego.

Rola doświadczonych akceleratorów

Realizacja Poland Prize działa w oparciu o pracę akceleratorów – profesjonalnych podmiotów posiadających doświadczenie we współpracy z zagranicznymi startupami oraz w prowadzeniu programów akceleracyjnych. Na liście wybranych operatorów znalazły się: Kielecki Park Technologiczny, Huge Tech, Concordia Design, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, MIT EF CEE, Accelpoint, Space3ac, Huge Thing, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Krakowski Park Technologiczny.

Do akceleratorów wpływają wnioski od startupów z całego świata, m. in. z Ukrainy, USA, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny, Niemiec, Estonii, Węgier, Izraela, Macedonii, Nigerii, Singapuru, Turcji, Indii, Hiszpanii, Rumunii, Bahrajnu i Kanady. Startupy zakwalifikowane do programu mają obowiązek zarejestrować w Polsce spółkę kapitałową, aby jako już polski podmiot mogły skorzystać z darmowego wsparcia eksperckiego i grantu pieniężnego.

Bierzcie z nich przykład

Akcelerator Concordia Design, jeden z operatorów działających we Wrocławiu, spośród licznych aplikacji wybrał do programu i zawarł umowy z 16 startupami założonymi przez zagraniczne zespoły. Dwa projekty zasługują na szczególną uwagę ze względu na wykorzystanie ich technologii w zadaniach realizowanych przez polskie samorządy.

First Water Technology to spółka założona przez naukowców związanych z amerykańskim Cornell Univeristy. Startup opracowuje innowacyjną metodę oczyszczania wód powierzchniowych dla klientów przemysłowych. Wody powierzchniowe są zasobem odnawialnym, w przeciwieństwie do wód gruntowych, ale jednocześnie ich oczyszczanie jest procesem kosztochłonnym i trudnym do utrzymania. Spółka opatentowała wysoce wydajną metodę oczyszczania wód powierzchniowych, która jednocześnie umożliwia redukcję niezbędnej instalacji o 50%. Takie rozwiązanie idealnie wpisało się w potrzeby biznesowe, związane z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie ulepszenia procesu oczyszczania ścieków i wody, które zgłosiło Miejskie Przedsiębiorstwo-Wodnokanalizacyjne we Wrocławiu. W ramach akceleracji startup przeprowadzi projekt pilotażowy w MPWiK, polegający na instalacji infrastruktury do oczyszczania wód powierzchniowych.

Z kolei Deeptraffic to grecki startup stworzony przez naukowców pracujących w Helleńskim Instytucie Transportu. Firma opracowuje innowacyjne rozwiązanie do zarządzania ruchem. Deeptraffic zbiera dane o ruchu drogowym z wielu źródeł, tak aby poprawić bezpieczeństwo i ułatwić kierowcom poruszanie się po mieście. Rozwiązanie opracowane przez startup z powodzeniem wykorzystują m.in. Saloniki, a także kilka innych miast. Teraz na współpracę zdecydowało się miasto Wrocław, które od wielu lat rozwija działania w obszarze Smart City, również związane z zarządzaniem ruchem. Rozwiązanie Deeptraffic idealnie wpisuje się w potrzeby biznesowe Wrocławia. Obecnie miasto pracuje nad ustaleniem obszaru, w obrębie którego Deeptraffic przeprowadzi pilotaż.

Więcej informacji o programie Poland Prize znajduje się pod www.parp.gov.pl/poland-prize.


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 28.04.2022 11:56
Poprawiono: 28.04.2022 09:56
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: