Pomiń nawigację

24 maja 2022 r.

Lista kontrolna dla beneficjentów organizujących wydarzenia dotyczące Funduszy Europejskich

Drodzy Beneficjenci,

W celu zapewnienia przestrzegania zasad spójnego przekazu oraz eksponowania symboli Unii Europejskiej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało listę kontrolną dla beneficjentów, którzy organizują wydarzenia informacyjno-promocyjne poświęcone Funduszom Europejskim. Lista, którą znajdą Państwo w załączeniu, zawiera zalecenia odpowiedniego oznaczania, komunikowania, promocji wydarzeń i działań poświęconych Funduszom Europejskim oraz poprawnej współpracy z przedstawicielami KE.

PARP zaleca wszystkich beneficjentom stosowanie wytycznych zawartych w wyżej wskazanej liście kontrolnej.

Pliki do pobrania

Opublikowano: 24.05.2022 16:52
Poprawiono: 24.05.2022 15:11
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: