Pomiń nawigację

2 czerwca 2022 r.

Zakończył się cykl webinarów PARP „Branżowe czwartki”, przedstawiający potrzeby kompetencyjne i wyzwania rynku pracy

Dobiegł końca cykl szesnastu webinarów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w których zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w ramach Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego. Podczas każdego spotkania zaproszeni do dyskusji eksperci rozmawiali na temat trendów i wyzwań dla pracodawców i sektora edukacji. Kompendium wiedzy – w postaci raportów, jak i nagrań ze spotkań – jest dostępne na platformie PARP.

Bilans Kapitału Ludzkiego to unikatowy w skali europejskiej monitoring zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy, realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński od 2009 r. W oparciu o te doświadczenia przeprowadzono badania w 17  branżach, w czasie których określono obecne i przyszłe potrzeby kompetencyjne, a także identyfikowano wyzwania stojące przed każdą z branż w wymiarze kompetencyjnym.

Webinary organizowane w ramach „Branżowych czwartków” były okazją do zapoznania się z najnowszymi wynikami badań i wsłuchania się w głosy ekspertów z następujących branż:

 • budownictwo,
 • chemia,
 • finanse,
 • gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja,
 • handel,
 • IT,
 • komunikacja marketingowa,
 • moda i innowacyjne tekstylia,
 • motoryzacja i elektromobilność,
 • nowoczesne usługi biznesowe,
 • ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
 • odzysk materiałowy surowców,
 • przemysł lotniczo-kosmiczny,
 • telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo,
 • żywność wysokiej jakości.

Spotkania w ramach „Branżowych czwartków” kierowane były przede wszystkim do: przedsiębiorców, przedstawicieli działów HR oraz działów szkoleń i rozwoju, organizacji przedsiębiorców, ekspertów, analityków branżowych, przedstawicieli administracji publicznej i instytucji rynku pracy oraz przedstawicieli instytucji edukacyjnych.

– W trakcie cyklu webinariów zaprezentowaliśmy szczegółowo wyniki badań, które –  w postaci raportów i nagrań zarejestrowanych spotkań – są dostępne dla wszystkich na stronie PARP. Eksperci z poszczególnych dziedzin rozmawiali o potrzebach kompetencyjnych pracodawców, niedopasowaniu  kompetencyjnym, o przyszłości branż, kształtowanej przez trendy i uwarunkowania bieżące, jak choćby sytuacja na Ukrainie. Wiedza ta z pewnością posłuży Sektorowym Radom ds. Kompetencji, przedsiębiorcom oraz środowisku edukacji – powiedział Mikołaj Różycki, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W spotkaniach wzięło udział ponad 1500 słuchaczy, 150 ekspertów, zarówno przedsiębiorców i praktyków z rynku pracy, jak i przedstawicieli środowiska edukacji, w tym 25 uczelni i wiele szkół branżowych. Ważnym i cennym głosem w dyskusji był ten od przedstawicieli poszczególnych Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

– Badania BBKL będą prowadzone do końca 2023 roku. Cykl „Branżowych czwartków” właściwie się nie kończy. Już jesienią będziemy chcieli zaprosić Państwa na webinary, na których podzielimy się wynikami ogólnopolskich badań Bilansu Kapitału Ludzkiego. Porozmawiamy o sytuacji na rynku pracy, aktywności przedsiębiorstw i kondycji sektora szkoleniowo-rozwojowego. A w przyszłym roku powrócimy do spotkań branżowych, na których będziemy się dzielić wynikami II edycji badań, które już rozpoczęliśmy – podsumowuje Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w PARP.

Projekty BKL, BBKL i BBKL II współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Wszystkie raporty i nagrania ze spotkań „Branżowe czwartki” są dostępne na stronie PARP.

Bilans_Kapitalu_Ludzkiego Branzowy_Bilans_Kapitalu_Ludzkiego Branzowy_Bilans_Kapitalu_Ludzkiego_II

Pliki do pobrania


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 02.06.2022 12:41
Poprawiono: 02.06.2022 11:33
Modyfikujący: marek_rzewuski
Udostępniający: marek_rzewuski
Autor dokumentów: