Pomiń nawigację

15 czerwca 2022 r.

NATO otwiera nowe możliwości biznesowe przed polskim sektorem ICT

Kilkadziesiąt polskich przedsiębiorstw reprezentujących sektor informatyczny i telekomunikacyjny wzięło udział w webinarium „Zamówienia NATO – nowe możliwości biznesowe dla polskiego sektora IT/ICT” przygotowanym wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, które odbyło się 14 czerwca br.

Udział w webinarium był idealną okazją do zapoznania się z mechanizmami i procedurami zakupowymi NCIA, czyli Agencji Komunikacji i Informacji NATO (NATO Communications & Information Agency), która rokrocznie dysponuje budżetem zakupowym rzędu 500 mln euro przeznaczonym na rozwój szeroko rozumianych rozwiązań z obszaru ICT niezbędnych do realizacji zadań Sojuszu Północnoatlantyckiego.

– Sektor ICT jest jednym z kół zamachowych naszej gospodarki i ma potężną przyszłość. Widzimy szerokie spektrum firm i instytucji biorących udział w spotkaniu. Nasi dzisiejsi goście, którzy są wspaniałym dowodem na to, że Polacy mogą robić kariery w międzynarodowych instytucjach, przybliżą niuanse w jaki sposób, w tym dość trudnym obszarze [zamówień] się poruszać. Mamy zgłoszonych kilkadziesiąt firm, co świadczy o tym, że polskie firmy chcą się rozwijać, chcą szukać informacji i to bardzo nas cieszy (…) – powiedział podczas sesji powitalnej Mikołaj Różycki, zastępca prezesa PARP.

– (…) Nasze spotkanie ma dwa cele. Po pierwsze chcemy Państwa zainteresować nowymi możliwościami ekspansji zagranicznej, a po drugie ekspansji w takim zakresie, który daje szansę na eksport produktów i usług w sektorach wysokomarżowych, a takie warunki stwarza NCIA (…) – dodał Tomasz Salomon, zastępca dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Po oficjalnym przywitaniu przyszła pora na sekcję prowadzoną przez polskich ekspertów pracujących w strukturach NATO – polskiego eksperta technicznego przy NCIA płk Przemysława Michalaka oraz Agatę Szydełko, pełniącą funkcję zastępcy dyrektora ds. zakupów NCIA. Eksperci przybliżyli procedury zakupowe i cały ekosystem instytucjonalny odpowiedzialny za realizację zakupów dla Agencji Komunikacji i Informacji, a także podzielili się swoimi radami i refleksjami, zachęcając polskie firmy do uczestnictwa w NATO-owskich przetargach.  

– Polskie firmy nie powinny mieć kompleksów w stosunku do innych uczestników rynku NATO-wskiego. Posiadają zdolności i doświadczenie wielokrotnie przekraczające wymagania Agencji – powiedział płk Michalak. Wskazał zarówno na istotne korzyści finansowe dla firm biorących udział w zamówieniach Paktu Północnoatlantyckiego, jak i możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami technologicznymi.

Według nieoficjalnych źródeł, budżet Agencji w ciągu najbliższych lat może wzrosnąć kilkukrotnie, dlatego zapoznanie się z procedurami i polityką zakupową już teraz, ułatwi polskim firmom wejście na NATO-wski rynek ICT w niedalekiej przyszłości. Eksperci zalecają tutaj brak pośpiechu i stawiania sobie konkretnych terminów – co najmniej kilkunastomiesięczny horyzont czasowy.

Jak zacząć? Tu swoimi radami podzieliła się dyrektor Szydełko, która rekomenduje przede wszystkim rozpoczęcie współpracy z NATO od mało wymagających projektów i stopniowe przejście do bardziej złożonych. Dobrym sposobem na rozpoczęcie „przygody” z NCIA jest również wystartowanie jako podwykonawca w ramach konsorcjum z bardziej doświadczonym partnerem. Przy czym należny pamiętać, że są to często konsorcja międzynarodowe i nie należy się ograniczać wyłącznie do szukania partnerstw z innymi polskimi firmami. Możliwość utworzenia konsorcjum można wysądować m.in. poprzez uczestnictwo w takich wydarzeniach jak Bidders Conference.

W końcowej części spotkania Artur Dąbkowski, Naczelnik Wydziału Międzynarodowych Organizacji i Zamówień Publicznych w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej MRiT, przybliżył ofertę ministerstwa dotyczącą zamówień NATO i  informacjach o ogłaszanych przetargach.

Przydatne linki:

Zamówienia NATO

Przetargi NATO

Przetargi NATO – ogłoszenia

Przewodnik jak zostać dostawcą armii amerykańskiej w Polsce

Zachęcamy również do śledzenia strony internetowej międzynarodowych zamówień publicznych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, na której publikujemy informacje dotyczące zamówień publicznych międzynarodowych instytucji, w tym Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 15.06.2022 15:09
Poprawiono: 22.06.2022 10:24
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: