Pomiń nawigację

01 lipiec 2022

informacja o unieważnieniu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.,,Dostawa samochodu osobowego", p/201/BA/2022

Działając na podstawie art. 255 pkt 8) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego (nr p/201/BA/2022), ze względu na to, że prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Opublikowano: 01.07.2022 16:01
Poprawiono: 01.07.2022 16:01
Modyfikujący: 
Udostępniający: Michał Kołodziej
Autor dokumentów: