Pomiń nawigację

27 lipca 2022 r.

Niemal 26 mln zł z Funduszy Europejskich dla kolejnych projektów startupów z Polski Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozstrzygnęła kolejną rundę konkursu 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej finansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Polska Wschodnia (POPW). O dofinansowanie projektu ubiegało się 56 startupów, a wsparcie na łączną kwotę prawie 26 mln zł otrzyma połowa z nich.

Konkurs „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” jest skierowany do mikro- i małych przedsiębiorstw typu startup z pięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Jego celem jest sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej startupów, które pomyślnie zrealizowały program inkubacji zarządzany przez Platformy startowe, chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny i systematyczne zwiększać sprzedaż. Dofinasowanie – w maksymalnej kwocie aż 1 mln złotych  -  można przeznaczyć na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego, wynagrodzenie pracy personelu projektu, zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej.

Nabór w tej rundzie konkursu był prowadzony od 18 lutego do 4 kwietnia 2022 r. W trakcie naboru złożono 56 wniosków na łączną kwotę wsparcia 54,7 mln zł. Do dofinansowania wybrano 28 projektów o łącznej wartości 25,86 mln zł.

– Dzięki wsparciu Platform startowych bardzo ambitne, innowacyjne przedsięwzięcia młodych spółek z Polski Wschodniej mają szanse na szybkie pozyskanie klienta i mądry rozwój – mówi Marcin Seniuk, Dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów w PARP.

Pełna lista projektów rekomendowanych do dofinansowania

Spośród wybranych projektów najwięcej dotyczyło branży IT, medycyny i żywności. W gronie wybranych projektów do dofinasowania znalazły się m.in. aplikacja mobilna wspierająca chorych z zespołem stopy cukrzycowej, Bruxplat – nowoczesne leczenie bruksizmu, czyli nawykowego, nieświadomego zgrzytania zębami oraz STAK – chmurowe narzędzie do natychmiastowego konfigurowania, utrzymania i współdzielenia środowiska programistycznego.

Więcej informacji o konkursie

Warto zaznaczyć, że nabory do programów inkubacji na Platformach startowych będą otwarte do października br.


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 27.07.2022 17:02
Poprawiono: 27.07.2022 15:02
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: