Pomiń nawigację

16 września 2022 r.

Innowacyjne rozwiązania z dofinansowaniem Funduszy Europejskich na blisko 4,3 mld zł w konkursie „Badania na rynek”

W ramach konkursów z poddziałania “Badania na rynek” organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, przedsiębiorcy z sektora MŚP otrzymali dofinansowanie na wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenie innowacyjnych procesów technologicznych. Łączna kwota środków przeznaczonych na wsparcie polskich firm wyniosła niemal 4,3 mld zł. Poddziałanie finansowane jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój (POIR).

Fundusze Europejskie szeroko wspierają rozwój innowacyjności. Dzięki unijnej pomocy powstaje środowisko sprzyjające tworzeniu nowych i lepszych produktów, a dzięki nakładom inwestycyjnym
firmy mogą polepszyć i rozwinąć swoją produkcję opartą na działalności badawczo-rozwojowej (B+R).

Celem ogólnopolskiego poddziałania „Badania na rynek” realizowanego w ramach Programu Inteligentny Rozwój jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności polskich firm z sektora MŚP poprzez wsparcie realizacji rozwojowych projektów, wdrażających na rynek efekty prac B+R. Efektem udzielonego wsparcia ma być w wprowadzenie na rynek nowego lub znacznie ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu technologicznego, mającego pozytywny wpływ na polską gospodarkę.

Konkursy skierowane były do mikro, małych i średnich firm, które wykazały się odpowiednimi przychodami, a jednocześnie prowadziły lub zleciły prace badawczo-rozwojowe kluczowe dla nowego produktu lub usługi, bądź zakupiły wyniki tych prac. Dofinansowaniem mogły być objęte wydatki inwestycyjne na zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych, zakup nieruchomości, roboty budowlane, wartości niematerialne i prawne czy koszty usług doradczych.

Wśród wspartych projektów wdrażających wyniki prac B+R znalazły się m.in.: technologia produkcji odkuwek firmy Kuźnia Matrycowa, system prefabrykowanych konstrukcji placów zabaw LAC-MET, innowacyjny typoszereg wymienników ciepła SECESPOL czy technologia lamp gruntowych REFLED firmy NIVISS Leszek Łosin.

Wdrożenia zaplanowanych w tych projektach pomysłów do praktycznego użytku przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym do wzrostu innowacyjności polskich firm z sektora MŚP. Analizując wsparte projekty wyraźnie widać, że polscy przedsiębiorcy za ważny element swojego biznesu coraz częściej uznają ideę zrównoważonego rozwoju. Wiele wybranych rozwiązań ma szansę znacząco usprawnić efektywność produkcji, wdrożyć rozwiązania proekologiczne i jeszcze lepiej sprostać oczekiwaniom rynku.

Przykładem takiego projektu jest firma LUK-PLAST z Inowrocławia, specjalizująca się w recyclingu tworzyw sztucznych, produkcji regranulatów oraz przemiałów z tworzyw sztucznych. Pozyskała ona ponad 2,1 mln zł dofinansowania na wdrożenie innowacyjnej technologii recyklingu materiałowego polimerów termoplastycznych, celem otrzymania pełnowartościowego składu regranulatów. Za zdobyte środki firma zakupiła 8 nowoczesnych maszyn i urządzeń do nowej linii produkcyjnej. Efektem wsparcia jest uruchomienie innowacyjnego, ekologicznego parku maszynowego do recyclingu tworzyw sztucznych, który przyczynił się m.in. do znaczącego skrócenia procesu produkcyjnego, zwiększenia wydajności pracy w firmie oraz poszerzenia oferty produktowej o innowacyjny recyklat PP oraz sznurek – RPPS. Dofinansowanie pozwoliło także na lepsze zagospodarowanie odpadów zanieczyszczonych, poddawanych procesowi recyklingu. Projekt jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój branży tworzyw sztucznych w Polsce i w Europie oraz na stale zwiększające się wymagania produktowe kontrahentów. Dzięki jego realizacji LUK-PLAST stał się bardziej konkurencyjny na rynku tworzyw sztucznych, a obroty firmy wzrosły aż o 40%.

Innym przykładem zrównoważonego rozwoju polskich firm wspartych dzięki Funduszom Europejskim jest projekt zrealizowany przez zakład produkcyjno-handlowo-usługowy PAKFOL, dzięki któremu na rynek wdrożono opakowania z nadrukiem dla wyrobów piekarniczych i cukierniczych o ulepszonych parametrach techniczno-użytkowych. Z pozyskanego dofinansowania w kwocie ponad 4 mln zł zakupiono maszyny pozwalające na produkcję opakowań z zastosowaniem nowego komponentu o właściwościach antyseptycznych. Innowacyjne opakowanie foliowe z powłoką antybakteryjną powoduje bardzo wyraźne zahamowanie rozwoju drobnoustrojów, mających bezpośredni kontakt z folią i charakteryzuje się m.in. zwiększoną odpornością na ścieranie. Opakowania PAKFOL stały się tym samym przyjaźniejsze dla środowiska – za sprawą bardziej zoptymalizowanego procesu produkcyjnego i możliwości powtórnego wykorzystania materiału – a zarazem bardziej użyteczne dla konsumenta.

Firma LAC-MET otrzymała ponad 2,1 mln zł wsparcia na wdrożenie na rynek innowacyjnych placów zabaw, wykorzystujących rewolucyjną technologię MPfP® (Modular Platform for Playground). Unikalne w skali światowej rozwiązanie pozwala wyeliminować w procesie budowy konieczność wykonywania czasochłonnych i kosztochłonnych prac ziemnych oraz fundamentów betonowych i kilkuwarstwowej podbudowy z kruszyw. Nowe rozwiązanie bazuje na konstrukcji wykorzystującej unikalne platformy z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową. Nowy produkt jest oferowany na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych.

NIVISS Leszek Łosin w ramach projektu uruchomił produkcję rodziny innowacyjnych lamp gruntowych REFLED. Są to lampy opracowane w toku własnych prac badawczo-rozwojowych. W projekcie położono bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo użytkowników przed olśnieniem oraz wysoką temperaturą obudowy lampy. Cele te zostały osiągnięte poprzez szereg rozwiązań technicznych. Prace B+R zaowocowały dwoma zgłoszeniami patentowymi: na aktywny system ochrony przed olśnieniem oraz system odprowadzania ciepła. Ponadto do ochrony został zgłoszony kształt reflektora jako wzór przemysłowy. Wsparcie wyniosło prawie 1,4 mln zł.

– Wśród wyłonionych w konkursie projektów znalazło się wiele nowatorskich rozwiązań, bazujących na autorskich pomysłach, a także patentach własnych firm, jak również projekty modernizacji linii produkcyjnych, wdrożenie nowych urządzeń czy technologii. 538 projektów otrzymało wsparcie na prawie 4,3 mld zł. Zgłoszenia przedsiębiorców jasno wskazują, że sektor MŚP charakteryzuje się wysokim potencjałem rozwojowym, a firmy dobrze wiedzą, jakie działania pozwolą im osiągnąć wyższą konkurencyjność na rynku polskim i nie tylko. Obserwujemy wysoki poziom innowacyjności i dążenie do ulepszania oferowanych produktów i usług, celujących w potrzeby polskich konsumentów oraz zgodnych ze zrównoważonym rozwojem i troską o środowisko – powiedziała Hanna Godula, zastępca dyrektora Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach.

Wsparcie z uwzględnieniem finansowania prac badawczych i wdrożenia ich wyników kontynuowane będzie w ramach Priorytetu 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Firmy będą mogły otrzymać dofinansowanie na realizację kompleksowych projektów o charakterze badawczo-rozwojowym lub wdrożeniowym. Projekty w nowej perspektywie w Priorytecie 1 będą składały się z modułów – przedsiębiorca z sektora MŚP  będzie miał do wyboru  jedną z obligatoryjnych części – prace B+R lub wdrożenie innowacji, a kolejne moduły będzie dobierał w zależności od swoich preferencji. Wnioskodawca będzie mógł uzupełnić swój projekt o elementy z zakresu: infrastruktury badawczo-rozwojowej, cyfryzacji, internacjonalizacji, „zazieleniania” działalności przedsiębiorstw czy rozwoju kompetencji. Wsparcie będzie miało na celu  wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie stopnia dostosowania działalności przedsiębiorstw do wyzwań współczesnej gospodarki, co wpisuje się w aktualne polityki UE (np. w Europejski Zielony Ład – European Green Deal).

Pliki do pobrania


Opublikowano: 16.09.2022 12:21
Poprawiono: 16.09.2022 10:22
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: