Pomiń nawigację

20 września 2022 r.

Ponad 20 mln euro na innowacje w obszarze wód śródlądowych i morskich. Kolejne firmy otrzymają wsparcie z Funduszy Norweskich

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza wyniki II konkursu w ramach schematu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth” finansowanego z Funduszy Norweskich. Budżet konkursu został zwiększony ponad dwukrotnie do 21,3 mln euro, co pozwoliło na wybranie do dofinansowania 20 projektów spośród 136 złożonych wniosków.

Konkurs „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich” skierowany był do mikro, małych i średnich firm. Miał on na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia poprzez działania prowadzące do wdrożenia innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia. Projekty w ramach tego schematu mogły również  przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia wód i ich otoczenia.

Podstawowy budżet w ramach II edycji konkursu wynosił 9,35 mln euro, jednak został zwiększony ponad dwukrotnie do 21,3 mln euro. Umożliwia to rekomendowanie do udzielenia wsparcia nie 8, a 20 projektów. Łącznie pozytywnie ocenionych zostało 60 projektów, zatem 40 trafiło na listę rezerwową.

– Aż 17 spośród 20 projektów rekomendowanych do dofinansowania, to projekty partnerskie z podmiotami z Norwegii – państwa-darczyńcy. Warto podkreślić, że podczas oceny wniosków, projekty te miały szansę na otrzymanie dodatkowych punktów. Projekty złożone wspólnie z norweskimi partnerami były bardziej innowacyjne, lepiej przygotowane i prezentowały dobrą finansową wykonalność. Wśród projektów wybranych do dofinansowania najwięcej dotyczyło sektora produkcji (łodzie, konstrukcje pływające, sprzęt metalowy), inwestycji budowalnych oraz turystyki – podsumował Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6 zwycięskich projektów będzie prowadzonych w woj. warmińsko-mazurskim, 3 w lubelskim, 2 w małopolskim, 2 w pomorskim i po 1 w województwach: kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, śląskim, podkarpackim oraz łódzkim.

Jeden z wybranych projektów zakłada usuwanie fosforanów z wód powierzchniowych za pomocą mikrokapsułek. Dofinansowanie otrzyma również m.in. ekologiczny czarter jachtów na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich oraz Portowa Stacja Tankowania Wodoru – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w obszarze wód morskich.

Dofinansowanie w ramach konkursu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich” wynosi do 80% wartości projektu i może sięgać nawet 2 mln euro. Wydatki objęte wsparciem to przede wszystkim zakup nowych środków trwałych (w tym maszyn i urządzeń), koszty robót i materiałów budowlanych (m.in. w zakresie rozbudowy, budowy lub modernizacji portów), ale także inwestycje w wartości prawne i niematerialne (np. oprogramowanie), usługi doradcze czy prace rozwojowe.

Lista projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia. Wszyscy wnioskodawcy mogą sprawdzić aktualny status swojego projektu, logując się do lokalnego systemu elektronicznego pod adresem https://lsi-fn.parp.gov.pl/.

Konkurs „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth” jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 w ramach Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”. Więcej informacji o konkursie.


Opublikowano: 20.09.2022 12:27
Poprawiono: 20.09.2022 10:27
Modyfikujący: 
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: