Pomiń nawigację

14 października 2022 r.

Kompetencje kluczem do wdrażania innowacji. PARP przedłuża nabór do Akademii Menadżera Innowacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłużyła do 18 listopada 2022 r. nabór do Akademii Menadżera Innowacji – pierwszego programu w Polsce łączącego część szkoleniową i doradczą. AMI to  program dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Udział w programie może wziąć każde przedsiębiorstwo, bez względu na branżę i wielkość.

Akademia Menadżera Innowacji (AMI) to projekt szkoleniowo-doradczy współfinansowany z Funduszy Europejskich Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Jego celem jest podniesienie kompetencji pracowników w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Udział w Akademii mogą wziąć zarówno firmy z sektora MŚP, jak i przedstawiciele dużych przedsiębiorstw. Rekrutacja do V edycji AMI została przedłużona do 18 listopada 2022 r., a zajęcia będą realizowane od stycznia  do czerwca przyszłego roku.

– „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw” prowadzony przez PARP pokazuje, że podnoszenie kompetencji kadr kierowniczych jest kluczowe dla efektywności procesów innowacyjnych. Z badań wynika także, że pozyskanie wykwalifikowanych pracowników stanowi przeszkodę w podejmowaniu działalności innowacyjnej – w 2022 r. wskazało na nią 65% innowacyjnych firm. Ponad połowa firm jest zdania, że brakuje wiedzy na temat wdrażania innowacji. Akademia Menadżera Innowacji jest odpowiedzią na te luki kompetencyjne. Program jest dostosowany do indywidualnych potrzeb każdej firmy i umożliwia im dalszy rozwój – podkreśla prezes PARP Dariusz Budrowski.

Program składa się z równolegle prowadzonych części – szkoleniowej i doradczej. Wykładowcami, metodykami, warsztatowcami i doradcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami. W zajęciach Akademii Menadżera Innowacji może wziąć udział od 2 do 4 uczestników będących pracownikami mikroprzedsiębiorstwa i od 3 do 4 uczestników będących pracownikami małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać nawet  80% dofinansowania, w przypadku dużych firm można otrzymać nawet 50 % dofinansowanie.

– W trzech dotychczas zrealizowanych edycjach Akademii Menadżera Innowacji, udział wzięło 261 osób z 80 mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Obecnie prowadzony jest nabór do V edycji programu. Aby jak najwięcej przedstawicieli firm mogło wziąć udział w programie, postanowiliśmy przedłużyć nabór do 18 listopada bieżącego roku – dodaje prezes PARP Dariusz Budrowski.

Co o AMI mówią byli uczestnicy?

– Dzięki Akademii Menadżera Innowacji, w której mieliśmy przyjemność uczestniczyć kilkuosobową grupą, odkryliśmy nowe możliwości rozwoju oraz znaleźliśmy ścieżki i obszary własnej działalności, które nie były w pełni efektywnie wykorzystywane. Udział w Akademii, w wykładach, pozwolił nam poznać narzędzia i rozwiązania, których wcześniej nie znaliśmy, a spośród których przynajmniej kilka uważamy za interesujące oraz przydatne. Dzięki tej inicjatywie poznaliśmy także wiele osób z innych branż, których spojrzenie na prowadzenie biznesu stało się dla nas inspirujące. Nie możemy także, a może przede wszystkim, zapomnieć o doradcach i ekspertach, z którymi mieliśmy okazję wymieniać poglądy, a z wybranymi także ściśle współpracować. Akademia Menadżera Innowacji, poprzez zaangażowanie doradców wizytujących naszą firmę, otworzyła nam możliwość współpracy z innymi firmami – mówi Janusz Kostka z firmy Spec-wood Przemysław Boczkaj.

Z kolei Katarzyna Korcz z BCF Sp. z o.o. podkreśla:

– Udział menadżerów naszej firmy w Akademii Menadżera Innowacji w II i III edycji organizowanej przez PARP spowodował zmianę myślenia, dzięki czemu przyspieszyliśmy wdrażanie innowacyjnych metod pracy, świadome budowanie zespołu oraz uwolnienie potencjału drzemiącego pod pokrywą utrwalonych przez lata złych nawyków w zarządzaniu. Otwarcie umysłów na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarach zarządzania, jak również w procesach technologicznych. Zajęcia z obszaru Design Thinking oraz Business Model Canvas to praktyczna wiedza jak zorganizować efektywny dzień pracy. Szkolenie prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, z dużą dawką praktycznej wiedzy. Dopełnieniem całości jest realizacja wspólnie opracowanego planu zmian we współpracy z dedykowanym doradcą biznesowym.

Swoim doświadczeniem z udziału w AMI podzielił się także Aleksander Słomka, DBN Wyroby Hutnicze – Akademia Menadżera Innowacji pozwoliła na stworzenie zespołu dyrektorów w naszej firmie. Pracownicy podnieśli swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności do zarządzania m.in. zasobami ludzkimi, co mamy nadzieję, pozwoli nam w dalszym rozwoju. Jesteśmy zadowoleni ze szkoleń, które możemy polecać innym przedsiębiorcom.

Co można zyskać dzięki udziałowi w AMI?

  • kompleksowy program wykładów i warsztatów oraz współpracę z wybranym doradcą,
  • studia przypadków analizowane na podstawie doświadczeń polskich i zagranicznych firm,
  • do 120 godzin doradztwa dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz do wyboru 120 lub 50 godzin doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw,
  • wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych w zakresie innowacji,
  • badanie innowacyjności Twojej firmy metodą Innovation Health Check (IHC),
  • dostęp do Bazy Wiedzy AMI,
  • certyfikat Akademii Menadżera Innowacji, poświadczający ukończenie programu,
  • przynależność do Klubu Alumnów AMI pozwalająca na utrzymanie i rozwijanie kontaktów ważnych dla rozwoju Twojej firmy.

Więcej informacji o AMI.

Opublikowano: 14.10.2022 11:00
Poprawiono: 14.10.2022 11:41
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: