Pomiń nawigację

10 listopada 2022 r.

Jak z sukcesem przekazać firmę następcom? Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstw osób fizycznych – tematem spotkania z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”

36 proc. przedsiębiorstw w Polsce uważa się za firmy rodzinne. Prawdziwy odsetek jest jednak znacznie większy, zwłaszcza biorąc pod uwagę małe i średnie przedsiębiorstwa. Warunkiem pozwalającym zapewnić międzypokoleniową ciągłość rodzinnych biznesów jest skuteczna sukcesja. Jak ją z powodzeniem przeprowadzić, będą mogli przekonać się uczestnicy kolejnego spotkania online w ramach cyklu konferencji #IdeaRozwojuBiznesu.

Jak z sukcesem przekazać firmę następcom? Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstw osób fizycznych – to temat czwartej konferencji odbywającej się pod szyldem „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”, organizowanej wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Spotkanie odbędzie się w czwartek 17 listopada, o godzinie 10:00. Celem inicjatywy #IdeaRozwojuBiznesu jest przybliżenie uczestnikom najbardziej aktualnych tematów związanych z prowadzeniem biznesu, w tym nowych rozwiązań i regulacji prawnych.

Sukcesja w Polsce

Jednym z wyzwań, przed którym stoi biznes rodzinny, jest perspektywa przekazania firmy kolejnym pokoleniom, czyli przeprowadzony z powodzeniem proces sukcesji. Z danych PARP wynika, iż w Polsce obecnie tylko pięć proc. firm rodzinnych stanowią przedsiębiorstwa wielopokoleniowe, czyli takie, które zrealizowały co najmniej jeden proces sukcesji. Ten niewielki odsetek jest zrozumiały, zważywszy na fakt, że wolnorynkowa gospodarka jest w Polsce stosunkowo nowa. Pierwsi poreformacyjni przedsiębiorcy dopiero zbliżają się do wieku emerytalnego i są właśnie u progu procesu sukcesyjnego.

Od 25 listopada 2018 roku obowiązuje ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw. Przewiduje ona, że po śmierci właściciela przedsiębiorstwa, jego firma może być tymczasowo prowadzona dalej przez zarządcę sukcesyjnego. Dzięki temu firma nie skończy swojej działalności wraz ze śmiercią właściciela, co – do czasu wprowadzenia ustawy – było poważnym problemem jednoosobowych działalności. Takie rozwiązanie daje gwarancję płynnej, międzypokoleniowej sukcesji w przypadku jednoosobowych działalności i jest sposobem na rozwój rodzimych firm.

Sukces tkwi w szczegółach

Sukcesja to złożony i powolny proces zmiany pokoleniowej, wymagający odpowiedniego przygotowania i kilkuletniego okresu realizacji. Dobrze przeprowadzona sukcesja powinna opierać się na tzw. modelu 4W, który oznacza przebiegający pomiędzy dwoma pokoleniami transfer wiedzy, władzy i własności przy zachowaniu wartości spajających wspólną tożsamość firmy rodzinnej. Duży wpływ na nią wywierają również czynniki zewnętrzne, niezwiązane z samym przedsiębiorstwem, do których należą osobowość oraz wiek nestora (właściciela) i sukcesora, ich kompetencje interpersonalne, utrzymywany w rodzinie model wychowania czy nawet skala i rozmiar konfliktów rodzinnych.

Każda firma, która ma w perspektywie sukcesję rodzinną, jest w nieco innej sytuacji, np. ze względu na liczbę sukcesorów i ich dotychczasowe zaangażowanie w biznes, stan prawny i finansowy przedsiębiorstwa, uregulowanie mechanizmów zarządzania czy ugruntowane know-how, na którym opiera się działanie firmy. Bardzo ważne jest precyzyjne określenie potrzeb każdego przedsiębiorstwa indywidualnie.

Jak z sukcesem przekazać firmę? Jak powołać i kto może zostać zarządcą sukcesyjnym? Na co należy zwrócić szczególną uwagę w przygotowywaniu dokumentacji? Zainteresowani będą mieli szansę zdobyć tę wiedzę online już 17 listopada podczas konferencji z cyklu #IdeaRozwojuBiznesu.

#IdeaRozwojuBiznesu

„Idea Rozwoju Twojego Biznesu” to cykl 10 wideokonferencji online o charakterze informacyjno-edukacyjnym, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia. Ich celem jest przybliżenie znajomości nowych rozwiązań i regulacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej polskim przedsiębiorcom i wszystkim osobom zainteresowanym daną tematyką. W tym roku uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jakie narzędzia sprzyjają rozwojowi transformacji, cyfryzacji, innowacji oraz zielonej gospodarki w firmie. Cykl rozpoczął się 8 listopada i kontynuowany będzie przez kolejne 5 tygodni, w każdy wtorek i czwartek.

Wszystkie wideokonferencje będzie można obejrzeć pod linkiem: parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Organizatorami tegorocznego cyklu wideokonferencji #IdeaRozwojuBiznesu są Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Patronami medialnymi cyklu są: Strefa Biznesu oraz serwis i.pl.

Szczegółowe informacje o cyklu wideokonferencji wraz z kolejnymi tematami spotkań „Idea Rozwoju Twojego Biznesu” można znaleźć na stronie PARP.

logo-irtb-i-mrit

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 10.11.2022 12:51
Poprawiono: 10.11.2022 11:51
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: