Pomiń nawigację

28 listopada 2022 r.

Praca motywacją do rozwoju i miejscem realizacji zdobytych kompetencji. Gdzie szukać usług rozwojowych?

Praca zawodowa jest dla Polaków zarówno motywacją do rozwoju swoich kompetencji, jak i przestrzenią, w której potem nabyte umiejętności mogą wykorzystywać. Chcąc rozwijać firmę, warto zatem docenić rolę kursów i szkoleń w rozwoju osób, które codziennie na jej sukces pracują. Tym bardziej, że dostęp do oferty szkoleniowej może być łatwy i przystępny, a przy tym także dofinansowany. Platformą łączącą bieżące potrzeby rozwojowe z dostawcami takich usługjest Baza Usług Rozwojowych (BUR) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jak wynika z opracowania „Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor szkoleniowo-rozwojowy”, podsumowującego wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL), w 2021 r. aż 83 proc. dorosłych Polaków rozwijało swoje kompetencje, a główną ku temu motywacją była chęć rozwijania umiejętności potrzebnych w pracy. Wśród głównych motywacji do rozwoju kompetencji, wśród ankietowanych, znalazły się: rozwój umiejętności koniecznych w pracy (64 proc.), wymagania ze strony pracodawcy (43 proc.) oraz wzrost wynagrodzenia (19 proc.). Co ciekawe, zdecydowana większość osób pracujących i rozwijających swoje kompetencje (61 proc.) wskazała, że zdobyte umiejętności rzeczywiście może (w dużym i bardzo dużym stopniu) wykorzystać w swojej pracy.

Jak wskazuje Aleksandra Berg-Koza, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Wielu przedsiębiorców wciąż potrzebuje dopingowania do wysiłku rozwojowego, prezentowania im profitów związanych z rozwojem własnym i swojej kadry. Nie brakuje też szefów firm, którzy dostrzegają owoce podejmowanych działań szkoleniowych i sami dbają o rozwój swoich kadr. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że dbałość o edukację, rozwój pracowników i kadry zarządzającej to świetne lekarstwo na problemy przedsiębiorstw. Warto pamiętać, że każdy specyfik musi być umiejętnie dobrany do przypadku – i do pacjenta.

Także w tej kwestii pomocną dłoń do przedsiębiorców wyciąga Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Oferowana przez PARP Baza Usług Rozwojowych to połączenie różnorodnych  potrzeb rozwojowych pracowników firm z sektora MŚP z bogatą ofertą szkoleń i doradztwa. To także szansa na rozwój kompetencji przy wsparciu Funduszy Europejskich. Fachowo udzielone wsparcie, dobrze dobrana pomoc to gwarancja optymalnego rozwoju każdego przedsiębiorstwa – dodaje Aleksandra Berg-Koza.

Środki na szkolenia dzięki Regionalnym Programom Operacyjnym

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dofinansowania z Funduszy Europejskich na realizację szkoleń dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych. Dofinansowania przyznawane są w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, zarządzanych przez  Operatorów, w 14 województwach, z wyłączeniem mazowieckiego i pomorskiego. W ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania w poszczególnych regionach można pozyskać nawet kilka tysięcy złotych dofinansowania na osobę lub kilkadziesiąt tysięcy złotych wsparcia na przedsiębiorstwo.

– Projekt „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”, nadzorowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, okazał się strzałem w dziesiątkę. Pomimo, że podlascy przedsiębiorcy mogą korzystać z refundacji szkoleń od 2016 roku, to nadal cieszy się on ogromnym zainteresowaniem. Z naboru na nabór przybywa chętnych na uzyskanie dofinansowania i z naboru na nabór widać, że informacja dociera do coraz większej liczby przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy są zainteresowani szkoleniami, gdyż zależy im na inwestowaniu w swoich pracowników i ich ciągły rozwój – mówi Margeryta Piekarska, Koordynatorka Projektu „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

I dodaje – W ramach projektu przedsiębiorca może skorzystać z refundacji części kosztów poniesionych na kształcenie personelu. Dofinansowanie wynosi nie mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych usługi rozwojowej. Istnieje jednak możliwość uzyskania wyższego poziomu dofinansowania, tj. maksymalnie 80% kosztów usługi rozwojowej. Dofinansowanie jest przyznawane na usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Ważne jest także to, że przedsiębiorca może sam zgłosić zapotrzebowanie na szkolenie, w którym wezmą udział jego pracownicy. System chwalą nie tylko podlascy przedsiębiorcy uczestniczący w szkoleniach, ale i firmy organizujące szkolenia.

Innym przykładem dofinansowania usług rozwojowych są również dwa projekty realizowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego – „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” i „Akademia Przedsiębiorcy: Podniesienie kompetencji pracowników sektora odzysku materiałowego surowców”.

– Zmiana to najtrwalsza część rzeczywistości gospodarczej. Aby funkcjonować w tym zmieniającym się świecie, przedsiębiorcy muszą wdrażać koncepcję uczenia się przez całe życie. Zachęcamy do korzystania z projektów, które oferują dofinansowanie do szeroko rozumianych usług. Takim projektem jest wdrażany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe plus”. Jego największym atutem jest fakt, że to przedsiębiorca, zgodnie ze swoimi potrzebami, wybiera takie usługi w postaci szkoleń, doradztwa i egzaminów, które są mu potrzebne na danym etapie rozwoju biznesu. W projektach dofinansowanych z funduszy publicznych musi wybrać je z Bazy Usług Rozwojowych. Baza ta, to miejsce, gdzie przedsiębiorca może znaleźć bogatą i ciągle modyfikowaną ofertę wysokiej jakości usług świadczonych przez wiarygodne, akredytowane firmy – podkreśla Anna Florczyk-Życzkowska, koordynatorka projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” i kierowniczka ds. zarządzania projektami w Departamencie Innowacji i Rozwoju Biznesu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

– Jako Operator, udzielający dotacji na podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników w ramach programu „Akademia Przedsiębiorcy: Podniesienie kompetencji pracowników sektora odzysku materiałowego surowców”, otaczamy szczególną opieką firmy właśnie z branży odzysku materiałowego surowców. Dzięki naszym codziennym staraniom z dofinansowania do szkoleń – z Bazy Usług Rozwojowych – skorzystało już ponad 500 pracowników z całej Polski. Następnych 500 osób jest w procesie kształcenia. Gwarantujemy pomoc na każdym etapie aplikowania. Wspólnie z Radą Sektorową, która przygotowała zakres merytoryczny szkoleń w postaci Rekomendacji, dbamy o to, aby pracownicy firm z sektora mogli kształcić się w sposób najbardziej odpowiedni do  zgłaszanych potrzeb – dodaje Anna Frączek-Bielówka, kierowniczka ds. zarządzania projektami w Departamencie Innowacji i Rozwoju Biznesu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Na wsparcie w rozwoju kompetencji mogą liczyć również pracownicy w województwie zachodniopomorskim.

– Najlepszą inwestycją jest inwestycja w człowieka, bo to ludzie budują firmy i dzięki swojej wiedzy i zaangażowaniu pracują na ich rozwój. Jako operator Podmiotowego Systemy Finansowania w województwie zachodniopomorskim wychodzimy naprzeciw potrzebom podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników MŚP. Nasi Doradcy Rozwojowi są „Aniołami Stróżami z drogowskazem”, pilnują, opiekują się i wskazują drogę, aby Przedsiębiorcy mogli sprawnie i skutecznie przejść przez proces rekrutacji, realizacji usługi rozwojowej oraz rozliczenia umowy wsparcia z Operatorem – zaznacza Beata Górecka, Koordynatorka Projektu „Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa” w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

O Bazie Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych to platforma Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która powstała w celu łączenia wszystkich zainteresowanych usługami rozwojowymi z podmiotami oferującymi szkolenia czy kursy. Funkcjonuje od 2015 roku dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich. Umożliwia ona wyszukanie interesującego nas szkolenia, doradztwa czy studiów podyplomowych, a także  firmy, dzięki której polscy przedsiębiorcy mogą podnieść swoje kwalifikacje zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Baza Usług Rozwojowych to również przestrzeń dla podmiotów oferujących szkolenia i kursy. Zgłoszenie się do Bazy to szansa na pozyskanie nowych uczestników oraz dofinansowania na realizację usług rozwojowych.

Mikro, małe i średnie firmy chcące skorzystać z oferty znajdującej się w Bazie, mogą uzyskać w tym celu dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

W ramach RPO realizowane są projekty w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF), tj. schematów dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników. PSF oparte są na podejściu popytowym, pozwalającym na proste i szybkie finansowanie usług rozwojowych wybranych samodzielnie przez przedsiębiorcę i odpowiadających na jego indywidualne potrzeby rozwojowe.


Projekt administrowania ogólnopolską Bazą Usług Rozwojowych dofinansowywany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Jego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników.

Więcej o Bazie Usług Rozwojowych znaleźć można na stronie.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 28.11.2022 16:05
Poprawiono: 28.11.2022 15:22
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: