Pomiń nawigację

29 listopada 2022 r.

Polityka zakupowa państwa i jej znaczenie dla sektora MŚP tematem kolejnego spotkania z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”

Polityka zakupowa państwa na lata 2022-2025 – jako regulacja sektora zamówień publicznych –  wciąż jest nowym tematem dla polskich przedsiębiorców. Jednym z jej głównych celów na lata 2022-2025 jest rozwój potencjału małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szersze otwarcie dla nich rynku zamówień publicznych. Chcąc przybliżyć jej wpływ na rozwój sektora MŚP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wspólnie z Ministerstwem Rozwoju i Technologii zaprasza na spotkanie z cyklu bezpłatnych konferencji #IdeaRozwojuBiznesu.

„Zamówienia publiczne dla MŚP. Polityka zakupowa państwa na lata 2022-2025 pod lupą” to temat drugiego spotkania w ramach cyklu konferencji #IdeaRozwojuBiznesu, skierowanego do przedsiębiorców, którego celem jest przybliżenie uczestnikom najbardziej aktualnych tematów związanych z prowadzeniem biznesu, w tym nowych rozwiązań i regulacji prawnych.

Polityka zakupowa państwa

Polityka zakupowa państwa to dokument o charakterze średniookresowej strategii przyjmowanej przez Radę Ministrów raz na 4 lata, którego przygotowanie nakłada od 2021 r. Prawo zamówień publicznych. Ma ona wzmacniać konkurencyjność polskiej gospodarki poprzez zakup zrównoważonych i innowacyjnych zamówień (np. żywności wysokiej jakości, urządzeń energooszczędnych, ekologicznie wyprodukowanego sprzętu). Założeniem polityki zakupowej państwa jest powiązanie zamówień publicznych z celami strategicznymi państwa, tak, aby służyły one nie tylko nabywaniu usług, dostaw lub robót budowlanych, ale i realizowaniu polityki gospodarczej oraz społecznej państwa.

Obecna Polityka zakupowa państwa obejmuje lata 2022-2025 i koncentruje się na firmach z sektora MŚP, które stanowią aż 99,8 proc. przedsiębiorstw w Polsce. Większy strumień środków publicznych trafiający do sektora mikro, małych i średnich firm oznacza możliwość wzrostu inwestycji, w tym w kapitał ludzki i zachętę do rozszerzania zakresu działalności gospodarczej. Pożądany wzrost zainteresowania MŚP rynkiem zamówień publicznych przełoży się na dalszy wzrost konkurencyjności firm, a w konsekwencji na otrzymywanie przez zamawiających korzystniejszych ofert. Polska gospodarka skorzysta z kolei z uwolnienia potencjału wzrostu i innowacyjności sektora.

Wśród zaleceń dla zamawiających znalazły się m.in.: szersze stosowanie rozwiązań korzystnych dla MŚP (np. dzielenie zamówienia na części lub dopuszczanie składania ofert częściowych), wprowadzenie mechanizmu certyfikacji wykonawców, wsparcie merytoryczne MŚP (w tym wdrożenie programu edukacyjno-informacyjnego dla MŚP – webinaria, szkolenia, seminaria, poradniki, centralna baza wiedzy) czy wsparcie udziału MŚP w zamówieniach organizacji międzynarodowych.

Zwiększenie efektywności i innowacyjności zamówień publicznych, skutkujące lepszym wydatkowaniem środków z budżetu, to jeden z najważniejszych celów profesjonalizacji uwzględnionej w Polityce zakupowej państwa.

Polityka zakupowa państwa promuje zamówienia zrównoważone, a więc zielone, zdrowotne, prospołeczne, oraz zamówienia innowacyjne. Ma to być gwarancja wyższej jakości usług publicznych, impuls dla rozwoju gospodarki i ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych.

Więcej o poszczególnych działaniach wspieranych przez nowe prawodawstwo dowiedzieć się można na spotkaniu „Zamówienia publiczne dla MŚP. Polityka zakupowa państwa na lata 2022-2025 pod lupą”, które odbędzie się online, we wtorek 6 grudnia, o godzinie 10:00. Udział w konferencji jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Konferencja transmitowana będzie na stronie parp.gov.pl/idearozwojubiznesu.

#IdeaRozwojuBiznesu

„Idea Rozwoju Twojego Biznesu” to cykl 10 wideokonferencji online o charakterze informacyjno-edukacyjnym, które odbywają się na przełomie listopada i grudnia. Ich celem jest przybliżenie znajomości nowych rozwiązań i regulacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej polskim przedsiębiorcom i wszystkim osobom zainteresowanym daną tematyką. W tym roku uczestnicy mogą dowiedzieć się, jakie narzędzia sprzyjają rozwojowi transformacji, cyfryzacji, innowacji oraz zielonej gospodarki w firmie. Cykl rozpoczął się 8 listopada i kontynuowany jest przez kolejne 5 tygodni, w każdy wtorek i czwartek.

Wszystkie wideokonferencje będzie można obejrzeć pod linkiem: parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Organizatorami tegorocznego cyklu wideokonferencji #IdeaRozwojuBiznesu są Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Patronami medialnymi cyklu są: Strefa Biznesu oraz LPL.

Szczegółowe informacje o cyklu wideokonferencji wraz z kolejnymi tematami spotkań „Idea Rozwoju Twojego Biznesu” można znaleźć na stronie PARP.

idearozwoju_i_ministerstwo

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 29.11.2022 11:40
Poprawiono: 29.11.2022 10:44
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: