Pomiń nawigację

30 listopada 2022 r.

Przedłużenie terminu zgłoszeń do konkursu Polski Produkt Przyszłości do 14 grudnia

Nabór wniosków do XXV edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości został przedłużony do 14 grudnia br. W konkursie organizowanym już po raz 25 przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do zdobycia są nagrody o łącznej wartości 600 tys. zł.

Promocja i wspieranie rozwoju najbardziej innowacyjnych wyrobów i technologii wytworzonych w Polsce to główne cele konkursu Polski Produkt Przyszłości. Mogą wziąć w nim udział zarówno mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa jak również uczelnie, instytuty naukowe i badawcze, które posiadają nowoczesne rozwiązania oparte na wiedzy.

Zapraszamy także do zgłaszania rozwiązań opracowanych w partnerstwie nauka + biznes, jeśli produkt opracowany został przez uczelnię bądź instytut a wdrożenie nastąpiło w przedsiębiorstwie.

Produkty doprowadzone powinny być co najmniej do etapu prac wdrożeniowych albo wdrożone do produkcji nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego. Uczestnicy powinni posiadać prawa własności do tych rozwiązań.

Projekty oceniane będą w trzech kategoriach:

  1. produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki,
  2. produkt przyszłości przedsiębiorcy,
  3. wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy.

W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda główna w wysokości 100 tys. zł oraz maksymalnie cztery wyróżnienia po 25 tys. zł. Przewidziane są także nagrody specjalne:

  • za produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę;
  • za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT);
  • za produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny.

Dodatkowo instytucje reprezentowane w Kapitule mogą przyznać również własne nagrody.

Laureaci konkursu, oprócz nagród finansowych otrzymują prawo do posługiwania się znakiem i tytułem „Polski Produkt Przyszłości” a także promocję swojego rozwiązania.

Projekty oceniać będą eksperci branżowi a ostatecznego wyboru laureatów dokona Kapituła Konkursu w której zasiadają przedstawiciele, m.in. Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Patentowego RP oraz organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz przedsiębiorczości współpracujących z PARP.

W dotychczasowej 25-letniej historii konkursu zgłoszono ponad 1400 innowacyjnych projektów spośród których Kapituła Konkursu nagrodziła 61, a ponad 153 przyznała wyróżnienia. Są wśród nich takie rozwiązania jak: system identyfikacji biometrycznej do płatności okiem, nanomembrany do oczyszczania i odsalania wody, inteligentny stetoskop, biodegradowalne materiały opakowaniowe czy system do ochrony ptaków na farmach wiatrowych i utrzymania ciągłości produkcji zielonej energii. To tylko niektóre z nowatorskich projektów, które zostały wyróżnione podczas poprzednich edycji konkursu. Teraz do walki o tytuł Polskiego Produktu Przyszłości staną kolejne rozwiązania. Serdecznie zapraszamy!

Wnioski konkursowe można składać do 14 grudnia 2022 r., do godz. 16:00. Termin konkursu został wydłużony na prośbę wnioskodawców. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje na temat zasad udziału znajdują się w Regulaminie na stronie konkursu www.parp.gov.pl/konkursppp.

Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Konkurs finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 2.4.1. inno_LAB - Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów).

 

logo_ppp

Pliki do pobrania

Opublikowano: 30.11.2022 10:40
Poprawiono: 30.11.2022 09:40
Modyfikujący: 
Udostępniający: marek_rzewuski
Autor dokumentów: