Pomiń nawigację

1 grudnia 2022 r.

„Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej” – skrócenie terminu składania wniosków

Informujemy, że łączna kwota wnioskowanego wsparcia w naborze prowadzonym dla pilotażowego Programu „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej” 1 grudnia br.  przekroczyła 120% kwoty przeznaczonej na wsparcie projektów. W związku z powyższym, zgodnie z §3 ust. 4 Regulaminu naboru, nabór wniosków w Programie zostanie zakończony 2 grudnia br. o godzinie 16:00:00.

Celem programu Robogrant jest rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej poprzez realizację projektów robotycznych.

Środki z grantu będzie można przeznaczyć na zakup, instalację i uruchomienie robota przemysłowego. Wsparcie będzie mogło obejmować także zakup wartości niematerialnych i prawnych – w postaci m.in. oprogramowania – niezbędnych do adaptacji i wdrożenia robota do działalności operacyjnej.

Więcej informacji o Robograncie.

logo-robogrant

Opublikowano: 01.12.2022 17:09
Poprawiono: 01.12.2022 16:09
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: