Pomiń nawigację

19 grudnia 2022 r.

Zmiany w Rocznym Planie Działania na 2021 rok dla II Osi Priorytetowej PO WER

Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zatwierdziła zmiany w Rocznym Planie Działania na 2021 rok dla II Osi Priorytetowej PO WER w zakresie działań realizowanych przez PARP. Plan został zaktualizowany w zakresie wprowadzenia zmian w fiszce konkursu „Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji” i dotyczył modyfikacji kryterium dostępu nr 5 obowiązującego dla ww. konkursu (usunięcie ograniczenia dotyczącego maksymalnej liczby pracowników przedsiębiorstw objętych wsparciem w ramach projektu). Zmiana ma na celu objęcie wsparciem w obszarze cyfryzacji większej liczby pracowników przedsiębiorstw.

Pliki do pobrania

Opublikowano: 19.12.2022 15:26
Poprawiono: 19.12.2022 14:27
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: