Pomiń nawigację

11 stycznia 2023 r.

Ocena wniosków zgłoszonych do 25 edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”

W tym roku do 25 jubileuszowej edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości zgłoszono 148 innowacyjnych projektów. Najwięcej wniosków, bo aż 127 zgłoszonych zostało przez przedsiębiorców.

Wnioski, które przeszły pozytywnie weryfikację warunków formalnych przekazane zostały do oceny merytorycznej. Ocena przeprowadzana jest przez Komisję Konkursową zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Ocena jest dwuetapowa i obejmuje:

  • etap I: ocenę przeprowadzaną przez ekspertów (branżowych ekspertów zewnętrznych i pracowników PARP) oraz
  • etap II: ocenę przeprowadzaną przez Kapitułę Konkursu, w której zasiadają m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Patentowego RP, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz innych organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz przedsiębiorczości współpracujących z PARP.

Uczestnicy, jak co roku konkurują o nagrody w trzech kategoriach: Produkt przyszłości przedsiębiorcy, Produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz Wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy. Poza laurami dla zwycięzców w głównych kategoriach przewidziane są wyróżnienia, a także nagrody specjalne za produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata), za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz za produkt w obszarze ekoinnowacji. Swoje nagrody mogą również przyznać instytucje zasiadające w Kapitule konkursu.

O tym, kto zostanie nagrodzony, dowiemy się podczas gali finałowej Konkursu, która odbędzie się w II kwartale 2023r. O dokładnym miejscu i czasie będziemy Państwa z wyprzedzeniem informować.

 

-------

Konkurs współfinansowany jest z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach projektu 2.4.1. inno_LAB Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów.

Opublikowano: 11.01.2023 16:33
Poprawiono: 11.01.2023 15:35
Modyfikujący: marek_rzewuski
Udostępniający: marek_rzewuski
Autor dokumentów: