Pomiń nawigację

18 stycznia 2023 r.

Bezrobocie niskie, ale 42% z nas boi się utraty pracy. Oto aktualne dane z rynku

Jeszcze w styczniu 2022 r. straty zatrudnienia obawiało się zaledwie 27,7% pracujących Polaków. Wybuch wojny w Ukrainie, inflacja oraz pogorszenie sytuacji gospodarczej spowodowały jednak, że na koniec roku odsetek ten wyniósł już 42% – wynika z raportu Gi Group. Listopad to także spowolnienie na rynku ofert pracy. Zapraszamy na przegląd najnowszych trendów i badań przygotowanych w ramch raportu “Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy I wyniki badan”, przygotowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jakie nastroje panują wśród pracujących Polaków na koniec 2022 r.? Tę kwestię wzięła pod lupę agencja pracy Gi Group. Badania wykazały, że w ostatnich miesiącach wzrósł nasz niepokój. 4 na 10 Polaków, w związku z trudną sytuacją gospodarczą, obawia się utraty pracy. Staliśmy się też mniej optymistyczni co do wynagrodzeń – odsetek osób spodziewających się wzrostu wynagrodzeń spadł z 54,5% w styczniu do 35% w listopadzie 2022 r., przy czym podwyżek
oczekują przede wszystkim osoby w wieku 18–24 lata.

W niesprzyjających okolicznościach nie pozostajemy jednak bierni. 19% osób aktywnych zawodowo zamierza podjąć kroki, by poprawić swoją pozycję względem konkurencji i zwiększać swoje kwalifikacje. 32% Polek i Polaków zamierzało w grudniu znaleźć pracę dorywczą, a 6% zatrudnionych myśli nawet o całkowitym przebranżowieniu, przy czym w największym stopniu gotowe na zmianę są osoby przed 25 rokiem życia. Jednocześnie 14% zatrudnionych, również głównie w przedziale wiekowym 18–24 lata, planuje zmianę miejsca pracy.

Kluczowe trendy na rynku pracy w 2023 r.

Agencja rekrutacyjna Antal przeanalizowała z kolei, co czeka osoby aktywne zawodowo w nadchodzących miesiącach. Kluczową informacją płynącą z opracowania jest to, że pracodawcy nie będą w stanie zrekompensować pracownikom wysokiej inflacji. 2023 rok to także prawdopodobnie okres, w którym spodziewać się należy więcej osób poszukujących pracy. 76% osób, które nie są zadowolone z dotychczasowej sytuacji w miejscu pracy, aktywnie przegląda nowe ogłoszenia.

W toku są także prace nad ustawą, która przewiduje zarówno możliwość całkowitej pracy zdalnej, jak i hybrydowej. Nowe prawo spowoduje zmiany w sposobie świadczenia pracy przez pracowników. Autorzy opracowania wskazują też na rosnące znaczenie Metaversum jako kanału komunikacji, podnoszenie konkurencyjności pracodawców przez innowacyjność czy outsourcowanie rekrutacji nowych pracowników. Z perspektywy pracowników z kolei na znaczeniu zyskiwać będą kompetencje techniczne i umiejętności miękkie.

Stopa bezrobocia stabilnie

Według danych GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w listopadzie 2022 r. wyniosła 5,1%, czyli tyle samo, co we wrześniu i październiku. Wcześniej przez trzy miesiące z rzędu wskaźnik utrzymywał się na poziomie 5,2%. W ujęciu wojewódzkim w listopadzie bezrobocie wzrosło w 7 regionach. Najwyższy jego poziom utrzymywał się w województwach: podkarpackim (8,7%), warmińsko-mazurskim (8,5%) i lubelskim (7,9%). Najmniej zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano zaś w Wielkopolsce (2,9%), Śląskiem (3,6%) oraz na Mazowszu (4,2%). Łącznie na koniec miesiąca w urzędach pracy ze statusem bezrobotnym pozostawało zarejestrowanych 800,2 tys. osób.

Według danych Eurostatu, w Unii Europejskiej (dla krajów członkowskich UE-27) stopa bezrobocia rejestrowanego w październiku 2022 r. wyniosła 6,0%. Według tej samej metodologii badawczej wskaźnik w Polsce utrzymał się na poziomie 3,0%, co stabilnie utrzymuje kraj na drugiej pozycji wśród krajów Wspólnoty. Liderem zestawienia niezmiennie pozostają Czechy z wynikiem 2,1%[1].

Według danych GUS przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2022 r. wyniosło 6507,5 tys. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2022 r. wyniosło 6857,96 zł.

Pełna wersja raportu zawierającego najnowsze dane z rynku oraz badań znajduje się na stronie.

________________________________________________________________________________

O raporcie

Raport przygotowany przez PARP przedstawia syntetyczne wyniki aktualnych badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy. To cykliczna comiesięczna publikacja, którą Agencja przygotowuje na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji koordynującej działanie systemu Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Omawiany raport dotyczy okresu sprawozdawczego od 30 listopada do 30 grudnia 2022 r. 

[1] Rozbieżność pomiędzy miesięczną wartością stopy bezrobocia na stronie Eurostatu a danymi dotyczącymi stopy bezrobocia rejestrowanego prezentowanymi na stronie GUS wynika z odmiennej metodologii zastosowanej przy gromadzeniu i opracowywaniu danych, w tym także z definicji osoby bezrobotnej. Badanie Eurostatu – Labour Force Survey (LFS), badanie GUS – Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).

Pliki do pobrania

Opublikowano: 18.01.2023 10:12
Poprawiono: 18.01.2023 09:20
Modyfikujący: marek_rzewuski
Udostępniający: marek_rzewuski
Autor dokumentów: