Pomiń nawigację

20 stycznia 2023 r.

Polscy przedsiębiorcy pamiętają o seniorach. Projekty uwzględniające ich potrzeby dofinansowane z Funduszy Europejskich

21 i 22 stycznia w Polsce obchodzony jest Dzień Babci oraz Dzień Dziadka. Święta te są idealną okazją, by okazać swoim babciom i dziadkom miłość, wdzięczność i szacunek. Jednak ważne jest, żeby pamiętać o ich potrzebach nie tylko w te dni, ale przez cały rok. Seniorzy stanowią bardzo ważną część społeczeństwa i często potrzebują specjalnej opieki oraz wsparcia. Na rynku nie brakuje rozwiązań, produktów, usług uwzględniających potrzeby tej grupy. System mebli zaprojektowanych specjalnie z myślą o starszych osobach, smartfon dedykowany dla seniorów, narzędzie do przesiewowej diagnozy choroby Alzheimera z wykorzystaniem głosu jako biomarkera, czy też usługi z zakresu turystyki prozdrowotnej (medycznej) – to tylko niektóre z projektów stworzonych z myślą o seniorach, które otrzymały wsparcie z Funduszy Europejskich w ramach programów wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ostatnich latach w Polsce nasila się proces starzenia się społeczeństwa. Od 2006 r. obserwujemy stały wzrost udziału osób starszych w populacji ludności Polski. Z danych GUS, opublikowanych w raporcie „Sytuacja osób starszych w Polsce w 2021 r.”, wynika, że na koniec 2021 r. liczba osób w wieku 60 lat i więcej wyniosła 9,7 mln i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o 0,2%. Odsetek osób starszych w populacji Polski osiągnął poziom 25,7%. Według prognozy GUS, liczba ludności w wieku powyżej 60 lat w Polsce, w roku 2030 ma wzrosnąć do poziomu 10,8 mln, a w 2050 r. ma wynieść 13,7 mln. Grupa ta będzie stanowiła około 40% ogółu ludności Polski.

W raporcie PARP „Starzenie się społeczeństwa – wyzwanie dla rynku pracy, aktywizacja pracowników 50+”, podkreślono, że na skutek wydłużania się ludzkiego życia, postępu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia na świecie, systematycznie rośnie odsetek ludzi w wieku poprodukcyjnym. Ten trend jest widoczny szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Prawie co piąta osoba (19,4%) w Unii Europejskiej, czyli blisko 100 mln ludzi, ma 65 lat i więcej. Polska od wielu lat plasuje się w pierwszej trzydziestce krajów demograficznie starych na świecie.

Seniorzy stanowią bardzo liczną i ważną część społeczeństwa. W związku z obserwowanym w Polsce starzeniem się społeczeństwa, potrzeby seniorów nabierają szczególnego znaczenia. Na rynku powstaje coraz więcej innowacyjnych rozwiązań, które pomagają osobom starszym w codziennym funkcjonowaniu i uwzględniają ich wymagania.

Innowacyjne projekty dla seniorów dofinansowane z Funduszy Europejskich

Firma TOBO Datczuk otrzymała niemal 3 mln zł dofinansowania w ramach konkursu „Wzór na konkurencję”, finansowanego z Programu Polska Wschodnia (POPW), na system mebli niestygmatyzujących 4Senior, zaprojektowanych specjalnie z myślą o starszych osobach. To unikatowy na rynku projekt, doskonale odpowiadający na problem starzenia się społeczeństwa. Meble zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie, bezpieczeństwie i funkcjonalności, ale nie zapomniano o ciekawym dizajnie. W ramach projektu zakupiono również nowy park maszynowy i system informatyczny. Opracowano też nową strategię marketingową i uruchomiono sklep internetowy.

Ciekawy project, skierowany dla seniorów zrealizowała także firma MAXCOM, która dostała 340 tys. zł dofinansowania z konkursu „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”, finansowanego z Programu Inteligentny Rozwój (POIR). W jego ramach promowano na rynkach zagranicznych własną ofertę w zakresie telefonów, w tym nowego smartfona dedykowanego dla seniorów. Spółka prowadzi własne prace B+R w dziedzinie nauk technicznych, związane z rozwojem istniejących produktów i wdrażaniem nowych, innowacyjnych rozwiązań. Przykładem takiego produktu, opracowanego w oparciu o wyniki własnych prac B+R, jest właśnie dedykowany seniorom (wiek 60+) innowacyjny smartfon MaxCom Harmony 2. Najważniejsze zalety wskazanego produktu to: prosty i przejrzysty interfejs, innowacyjny Panel MaxCom Remote umożliwiający zdalną konfigurację telefonu z poziomu innych urządzeń mobilnych – to z pewnością ułatwi pomoc w ustawieniach np. przez wnuczków. Dodatkowo telefon ma możliwości zdalnej lokalizacji urządzenia oraz przycisk pomocy, który umożliwiać będzie błyskawiczne połączenie ze wskazaną osobą, wysłanie SMS z lokalizacją lub połączenie z Centrum Alarmowym.

Wsparcie z tego samego konkursu dostała także firma MKT PLUS TERESZKO, działająca w branży turystyki uzdrowiskowej. Firma organizuje pobyty rehabilitacyjne – zdrowy kręgosłup. Program dedykowany jest osobom: z bólami kręgosłupa, przed i po operacjach kręgosłupa, przed i po operacjach stabilizujących kręgosłup oraz z zastosowaniem implantów, ze zmianami o podłożu reumatoidalnym, z migrenowymi bólami głowy. Firma otrzymała ponad 300 tys. zł dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Beneficjentem konkursu Go to Brand finansowanego z Programu Inteligentny Rozwój jest także SENIOREN SERVICE 24 THOMAS OESTERLE, która otrzymała ponad 170 tys. zł dofinansowania na promocję pflegepower. To innowacyjny, kompleksowy i zintegrowany system informatyczny z grupy systemów ERP i EIM łączący zarządzanie w obszarze procesów, projektów, finansów, zamówień i obsługi klientów; umożliwiający efektywne zarządzanie całością opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi. Wnioskodawca skonfigurował zakupione oprogramowanie IT, dzięki czemu uzyskał produkt, który w znacznym stopniu może usprawnić działanie wszystkich podmiotów zajmujących się opieką nad osobami starszymi i chorymi.

Na uwagę zasługuje także projekt firmy Spectrum Insights, która uzyskała 940 tys. zł dofinansowania z konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”, finansowanego z Programu Polska Wschodnia. Startup oferuje narzędzie do przesiewowej diagnozy chorób demencyjnych ze wskazaniem na Alzheimera z wykorzystaniem głosu jako biomarkera. Opracowane rozwiązanie to technologia do szybkiej, taniej i powszechnie dostępnej dla lekarzy pierwszego kontaktu oraz specjalistów diagnostyki przesiewowej diagnozy choroby Alzheimera na wczesnym etapie jej rozwoju z zastosowaniem technik sztucznej inteligencji (AI) oraz innowacyjnej technologii obiektów dźwiękowych (sound objects). Obiekty dźwiękowe pozwalają uchwycić widmo dźwiękowe nagrania badanej osoby w nowy, bardziej precyzyjny sposób niż tradycyjne metody analizy i obrazowania dźwięku. Nie były one dotychczas wykorzystywane w połączeniu z metodami sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego. Zespół startupu opracowuje nowe oraz odpowiednio adaptuje istniejące techniki AI/ML, pozwalające na skuteczne połączenie tych dwóch obszarów.

Pliki do pobrania

Opublikowano: 20.01.2023 10:57
Poprawiono: 20.01.2023 10:00
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: