Pomiń nawigację

23 stycznia 2023 r.

Trwa nabór do VI edycji Akademii Menadżera Innowacji PARP. Zgłoszenia do końca stycznia

Tylko do końca stycznia przedsiębiorcy z mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw wszystkich branż mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w VI edycji programu AMI, który wspiera rozwój innowacji w firmach. Zapisać się do tej edycji można do 31 stycznia br. Zajęcia rozpoczną się w kwietniu i potrwają do września 2023 r.

Firmy biorące udział w Akademii otrzymują kompleksowy program szkoleń i nawet 120 godzin doradztwa z ekspertami i praktykami w zakresie wprowadzania innowacji. Efektem kończącym AMI jest opracowany przez firmę we współpracy z doradcą Plan Wdrożenia Zmiany. VI edycja jest zarazem ostatnią odsłoną programu. Celem Akademii jest rozwój kompetencji menadżerów i pracowników kluczowych dla wdrażania innowacji w firmach w zakresie zarządzania procesem zmian, by wprowadzanie nowych rozwiązań postępowało sprawniej i skuteczniej. Realizacja szkoleń i doradztwa AMI pozwala na podniesienie kompetencji i wykształcenie menadżerów innowacji nowej generacji, a w efekcie – na sukces rynkowy polskich firm. Program dopasowany jest do potrzeb przedsiębiorców z różnych branż, otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Składa się z równolegle prowadzonych części szkoleniowej i doradczej. Wykładowcami, metodykami, warsztatowcami i doradcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami.

Akademia Menadżera Innowacji to jeden z bardziej kompleksowych programów szkoleniowo-doradczych dostępnych dla polskich przedsiębiorców. Składa się z dwóch ścieżek. Pierwsza z nich – szkoleniowa – prowadzona jest zarówno przez teoretyków, jak i praktyków biznesu. To kilkadziesiąt godzin wykładów oraz praktycznych warsztatów. Ta część programu wyposaża firmy w wiedzę, szereg przydatnych narzędzi z powodzeniem stosowanych przez innowatorów, prezentuje rynkowe przykłady oraz studia przypadków. Daje uczestnikom szansę, żeby z wielu perspektyw przyjrzeć się oraz przemyśleć różne aspekty dotyczące wdrażania zmian w organizacji. Druga ścieżka pozwala firmie na indywidualną współpracę z doradcą, dzięki której pozyskaną wiedzę można przełożyć na specyficzne potrzeby i zaplanować zmianę w sposób bezpieczny i efektywny dla organizacji. Poza tymi dwiema ścieżkami jest jeszcze trzeci, równie cenny, aspekt AMI – networking, zarówno z kadrą merytoryczną, jak i przedsiębiorcami, biorącymi udział w programie. To świetna okazja wymiany wiedzy, kontaktów oraz nawiązywania relacji, które mają szansę przerodzić się w partnerstwa.

Maksymalny możliwy poziom dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 80%. Duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać maksymalnie 50% dofinansowania. Pozostała kwota kosztu usług (tj. doradczej i szkoleniowej) pokrywana jest w formie wkładu prywatnego, wnoszonego przez przedsiębiorstwo jako opłata. Wkład wpłacany do części szkoleniowej może zostać odzyskany przez przedsiębiorstwo po zakończeniu edycji, jeżeli firma zdecyduje się na rozliczenie wkładu w wynagrodzeniach zgłoszonych do projektu pracowników – uczestników AMI. Akademia Menadżera Innowacji realizowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Więcej informacji o Akademii Menadżera Innowacji znaleźć można na stronie PARP.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 23.01.2023 10:21
Poprawiono: 23.01.2023 09:38
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: