Pomiń nawigację

24 stycznia 2023 r.

Podnieś kompetencje w zakresie wdrażania i zarządzania innowacjami w Twojej firmie. Zgłoś się do szóstej, ostatniej edycji Akademii Menadżera Innowacji

Do 31 stycznia br. przedsiębiorcy z mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w kolejnej edycji autorskiego programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), który wspiera rozwój innowacji w firmach od marca 2019 r. Jest o co zabiegać udział w Akademii to kompleksowy program szkoleń i nawet 120 godzin doradztwa z ekspertami i praktykami w zakresie wprowadzania innowacji. VI edycja jest zarazem ostatnią odsłoną programu.

Nowa edycja konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wystartowała z nowym rokiem. Chęć uczestnictwa można zgłaszać do końca stycznia 2023 r.

Celem Akademii jest rozwój kompetencji menadżerów i pracowników kluczowych dla wdrażania innowacji w firmach w zakresie zarządzania procesem zmian, by wprowadzanie nowych rozwiązań  postępowało sprawniej i skuteczniej. Realizacja szkoleń i doradztwa AMI pozwala na podniesienie kompetencji i wykształcenie menadżerów innowacji nowej generacji, a w efekcie – na sukces rynkowy polskich firm.

– Innowacje we współczesnym świecie to klucz do rozwoju firmy. Ważnym aspektem w ich wprowadzaniu jest posiadanie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz wiedzy na temat ich wdrażania. Gdy tego brakuje – z pomocą przychodzi Akademia Menadżera Innowacji. W tym unikatowym programie dostarczamy nie tylko wiedzę, jak zarządzać zmianą, ale skupiamy się również na indywidualnych potrzebach firmy – mówi Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. – Do tej pory w programie AMI udział wzięli przedstawiciele blisko 150 małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Uczestnicy doceniają zarówno kompleksowość przekazywanej wiedzy, jak również fakt, że mogą pracować z indywidualnie wybranymi doradcami nad wyzwaniami, z którymi przychodzą do programu.

Program dopasowany jest do potrzeb przedsiębiorców z różnych branż, otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Składa się z równolegle prowadzonych części szkoleniowej i doradczej. Wykładowcami, metodykami, warsztatowcami i doradcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami.

Maksymalny, możliwy poziom dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 80%. Duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać maksymalnie 50% dofinansowania. Pozostała kwota kosztu usług (tj. doradczej i szkoleniowej) pokrywana jest w formie wkładu prywatnego, wnoszonego przez przedsiębiorstwo jako opłata. Wkład wpłacany do części szkoleniowej może zostać odzyskany przez przedsiębiorstwo po zakończeniu edycji, jeżeli firma zdecyduje się na rozliczenie wkładu w wynagrodzeniach zgłoszonych do projektu pracowników – uczestników AMI.

Akademia Menadżera Innowacji realizowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Więcej informacji o Akademii Menadżera Innowacji znaleźć można na stronie PARP.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 24.01.2023 15:42
Poprawiono: 24.01.2023 14:42
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: