Pomiń nawigację

23 marca 2023 r.

Zgłoś swój projekt do konkursu REGIOSTARS 2023

Jeśli zrealizowałeś innowacyjny projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, w tym z programu Interreg, to  możesz sięgnąć po europejską nagrodę REGIOSTARS 2023! 

Komisja Europejska przyjmuje zgłoszenia do kolejnej edycji konkursu, promującego interesujące projekty współfinansowane z UE przyczyniające się do poprawy spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 

Zgłoś swój projekt w jednej z 6 kategorii:       

  1. Konkurencyjna i inteligentna Europa
  2. Zielona Europa
  3. Europa połączona      
  4. Europa społeczna i inkluzywna
  5. Europa bliżej obywateli
  6. Temat roku: Europejski Rok Umiejętności 2023

Nagrodą dla laureata z każdej kategorii jest lokalna kampania komunikacyjna realizowana we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) promująca nagrodzone działania w danym regionie.

Po szczegóły zapraszamy na stronę : https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/zglos-swoj-projekt-do-konkursu-regiostars-2023

Opublikowano: 23.03.2023 13:33
Poprawiono: 23.03.2023 12:33
Modyfikujący: 
Udostępniający: marek_rzewuski
Autor dokumentów: