Pomiń nawigację

20 kwietnia 2023 r.

Konferencja podsumowująca wyniki badania Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2022 „Współpraca? Czy to się opłaca?” 26 kwietnia 2023 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji podsumowującej wyniki badania Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2022, pt. „Współpraca? Czy to się opłaca?” (w formule hybrydowej).

Spotkanie rozpocznie się wystąpieniem Pana Marka Przeora z Departamentu Networks & Governance, DG GROW Komisji Europejskiej oraz Pani Agaty Wancio z Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Następnie odbędzie się prezentacja wyników najnowszego badania Benchmarking Klastrów w Polsce – edycja 2022, którym zostało objętych 41 koordynatorów i 642 członków polskich klastrów. Na podstawie uzyskanych wyników zostanie przedstawiona sytuacja klastrów w Polsce. Interesujących spostrzeżeń dostarczy analiza wskaźników porównująca wyniki z poprzedniego raportu edycji 2020, czyli sprzed pandemii COVID-19 i wyników uzyskanych w bieżącym badaniu, pokazująca, jak klastry radziły sobie z pandemią. Analizie w daniu zostały poddane różne obszary działalności klastrów, w tym:

  1. Zasoby klastrów: ludzkie, infrastrukturalne i finansowe,
  2. Procesy zachodzące w klastrach,
  3. Wyniki klastrów,
  4. Ich oddziaływanie na otoczenie
  5. Internacjonalizacja klastrów.

Ponadto zostaną omówione najważniejsze wnioski i rekomendacje skierowane do instytucji publicznych odpowiedzialnych za kreowanie polityki klastrowej oraz do koordynatorów klastrów.

Zaprezentowane w sposób kompleksowy wyniki badania będą punktem wyjścia do dyskusji na temat popandemicznej kondycji polskich klastrów, ich potencjału, też związanego z dziejącymi się obecnie transformacjami w gospodarce - cyfrową i zieloną. Będzie mowa o współpracy wewnątrz klastra i tej wykraczającej poza struktury klastra, o jej efektach. Dodatkowo eksperci i przedstawiciele środowiska klastrowego podzielą się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem oraz zaprezentują najlepsze praktyki, którymi warto się zainspirować w działalności klastrowej.

Podmioty rządowe i samorządowe będą mogły się zainspirować, jakie działania klastry mogą realizować na rzecz całego ekosystemu, w jakich działaniach polityki gospodarczej mogą wnieść wartościowy wkład. Koordynatorzy klastrów uzyskają informację nt. obszarów, w których warto rozwijać aktywność klastra, jak to robić, aby odnosić jak największe korzyści dla członków klastrów i otoczenia klastra.

Dobre praktyki będą pokazywały rezultaty zarazem współpracy wewnątrz klastrów, jak i z ich otoczeniem. Będą one prezentowały działania innowacyjne, wspierające eksport, z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, pozytywnie działające na cały ekosystem. Będą one też możliwe do wdrożenia w innych klastrach, też w czasie gwałtownych zmian i kryzysów.

Zwieńczeniem cyklu będzie prelekcja kanadyjskiej ekspertki z obszaru polityki klastrowej z Kanady Pani Danielle Arsenault (Manager Innovation Superclusters Initiative z Innovation, Science and Economic Development Canada) na temat kanadyjskich superklastrów innowacyjnych.

Konferencja stworzy przestrzeń do:

  • networkingu,
  • nawiązania cennych kontaktów,
  • wymiany doświadczeń,
  • utrwalenia długofalowej współpracy pomiędzy klastrami, instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz innymi podmiotami.

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej (online i na miejscu: Radisson Collection Hotel, ul. Grzybowska 24, Warszawa) w dniu 26 kwietnia 2023 r. w godzinach 09:00-15:00, a udział w niej jest bezpłatny, możliwy po rejestracji. Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim, tłumaczone na angielski (wystąpienie ekspertki zagranicznej będzie tłumaczone na polski).

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego: Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2022 do dnia 24 kwietnia 2023 r. Formularz dostępny jest w j. polskim na stronie https://app.evenea.pl/event/885465-2/

some-8-parp-2

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 20.04.2023 12:03
Poprawiono: 20.04.2023 10:06
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: