Pomiń nawigację

25 kwietnia 2023 r.

66 mln zł na „Rozwój oferty klastrów dla firm”. PARP ogłasza nabór w ramach kolejnego konkursu

30 maja rozpocznie się nabór do nowego konkursu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG). „Rozwój oferty klastrów dla firm” skierowany jest do koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych oraz ponadregionalnych klastrów wzrostowych. Interesariusze mogą starać się o dofinansowanie na rozwijanie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

25 kwietnia 2023 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór zgłoszeń konkursowych w ramach działania „Rozwój oferty klastrów dla firm”. O dofinansowanie będzie można ubiegać się od 30 maja do 30 sierpnia br. Na wnioskodawców czeka aż 66 mln zł dofinansowania, z czego każdy projekt może uzyskać wsparcie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. O wsparcie ze środków unijnych mogą wnioskować koordynatorzy zarówno Krajowych Klastrów Kluczowych, jak i ponadregionalnych klastrów kluczowych.

Na co można pozyskać dofinansowanie

Celem konkursu jest wzmocnienie potencjału oraz profesjonalizacji działalności koordynatorów klastra, poprzez rozwój innowacyjnej oferty usługowej na rzecz członków klastra w zakresie B+R+I (badania, rozwój i innowacje). Dotyczy to oferty w takich obszarach strategicznych jak: transformacja cyfrowa, gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), gospodarka niskoemisyjna, nowoczesna edukacja, w tym wsparcie internacjonalizacji oferty Krajowych Klastrów Kluczowych na wydarzeniach branżowych, w które wpisuje się oferta klastra i członków biorących udział w projekcie.

Dofinansowanie uzyskane w ramach konkursu „Rozwój oferty klastrów dla firm” może być przeznaczone na:

  • rozwój infrastruktury badawczej lub demonstracyjnej niezbędnej do budowy potencjału koordynatora klastra do świadczenia nowej lub znacząco ulepszonej usługi na rzecz członków klastra;
  • działania związane z podnoszeniem potencjału kadrowego w obszarach strategicznych;
  • działania związane z organizacją przyjazdowych misji gospodarczych oraz z udziałem w targach, w wyjazdowych misjach gospodarczych, seminariach, kongresach i konferencjach.

W ramach programu dofinansowanie powinno zostać przeznaczone na jeden z dwóch obszarów:

  • rozwój oferty usługowej świadczonej przez koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) albo ponadregionalnego klastra wzrostowego poprzez zaprojektowanie i wdrożenie nowych (lub znacząco ulepszonych) usług;
  • rozwój potencjału klastra poprzez podniesienie potencjału kadrowego, kompetencyjnego, organizacyjnego lub infrastrukturalnego koordynatora w zakresie świadczenia usług na rzecz członków klastra oraz zarządzania siecią powiązań wewnątrz klastra lub uczestnictwa w międzynarodowych partnerstwach i sieciach współpracy.

Nabór zgłoszeń do konkursu potrwa do 30 sierpnia.

Krajowe Klastry Kluczowe

Krajowe Klastry Kluczowe (KKK) to klastry o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Wyłania się je w drodze otwartego konkursu.

System wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK) składa się z oceny pięciu obszarów funkcjonowania klastrów, a kryteriami oceny rozwoju klastra są:

  • zasoby ludzkie, infrastrukturalne i finansowe,
  • potencjał gospodarczy klastra,
  • tworzenie i transfer wiedzy,
  • działania na rzecz polityk publicznych,
  • orientacja na klienta. 

– Konkurencyjność gospodarki jest coraz mocniej oparta o badania, rozwój i innowacje. Aby sprostać tym wyzwaniom niezbędna jest współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami reprezentującymi różne środowiska, branże czy technologie. Kluczem do osiągnięcia tego celu są m.in. klastry, które dostarczają firmom odpowiedniej wiedzy i możliwości współpracy – powiedział Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Koncepcja wyłaniania Kluczowych Klastrów Krajowych (KKK) związana jest z wdrażaniem założeń strategii Europa 2020 i postulowanej przez Komisję Europejską koncepcji inteligentnych specjalizacji.

Szczegółowe informacje o konkursie „Rozwój oferty klastrów dla firm” znaleźć można na stronie PARP.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 25.04.2023 20:57
Poprawiono: 25.04.2023 18:57
Modyfikujący: Paweł Skowera
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: