Pomiń nawigację

2 czerwca 2023 r.

PARP przedstawia najnowszy raport z monitoringu KIS-ów w internecie

W kwietniu 2023 r. w polskojęzycznym dyskursie internetowym najczęściej reprezentowana była kategoria „IT” – odnotowano prawie 45 tys. wzmianek w tym temacie. Często występowały również hasła „design” oraz „gaming” (42 tys. wzmianek). Przedstawiamy wnioski z najnowszego raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje to branże uznane za priorytetowe dla tworzenia innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenia wartości dodanej polskiej gospodarki i podniesienia jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Aktualna lista KIS-ów zawiera 13 specjalizacji. Każdy z KIS-ów jest analizowany pod kątem specyficznych, identyfikujących go haseł. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wspólnie z ekspertami Uniwersytetu SWPS opracowuje comiesięczne raporty z monitoringu ich obecności w internecie. Prezentują one aktualne informacje na temat bieżącej aktywności i dokonań w obszarze B+R+I w ramach poszczególnych KIS, aktualnych uwarunkowań dla funkcjonowania i rozwoju poszczególnych KIS oraz trendów w poszczególnych branżach w Polsce i na świecie.

– Z najnowszego raportu „Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” wynika, że kwietniu 2023 r., tak jak w poprzednich miesiącach, spośród kategorii objętych monitoringiem najczęściej obecną w dyskursie internetowym w języku polskim była „IT”, opisująca obszar specjalizacji KIS 10. Drugą najczęściej reprezentowaną specjalizacją była KIS 12, z dominacją kategorii „design” nad „gaming” – podkreśla Grzegorz Rzeźnik z Uniwersytetu SWPS, autor raportu.

W obszarze monitorowanych technologii przyjaznych środowisku, w polskojęzycznym internecie utrzymywała się wysoka popularność hasła „OZE” (KIS 4), a liczba wzmianek z tym hasłem była o ponad 2 tys. wyższa, w porównaniu do danych z poprzedniego miesiąca. Porównanie ukazuje też względnie dużą popularność w języku polskim tematyki transportu przyjaznego środowisku (KIS 6), a małą – budownictwa wykorzystującego technologie zeroemisyjne (KIS 5). Uwagę zwraca także obecność tematyki technologii rolniczych (KIS 2) – w tej kategorii liczba wzmianek znacznie wzrosła w porównaniu do ubiegłego miesiąca – aż o 80%. W kwietniu 2023 r. odnotowano także znaczny wzrost liczby wzmianek z hasłem „robotyka” – aż o 50% w porównaniu do marca br. Wśród najpopularniejszych wzmianek przeważały informacje dotyczące zarówno zajęć edukacyjnych z robotyki dla dzieci jak i zaawansowanych technologii dla przemysłu.

W kwietniu 2023 r. w przypadku przeciętnej monitorowanej kategorii w języku polskim 12% wzmianek było pozytywnych, a 6% negatywnych. Podobnie jak w ubiegłym miesiącu, udział wzmianek o wymowie pozytywnej był najwyższy w przypadku wzmianek z hasłem „design” (KIS 12) – 36%, przy zaledwie 3% negatywnych. Był on też wysoki w przypadku tematyki gier komputerowych – 19%, ale tu negatywnych było niewiele mniej – 12%. Wyższy od przeciętnego był też udział wzmianek pozytywnych w języku polskim w kategoriach: „IT” (KIS 10), „recykling” (KIS 7), oraz w niewielkim stopniu: „sensory” (KIS 9) i „robotyka” (KIS 11). Największa zmiana zaszła w kategorii „sensory”, w której udział wzmianek pozytywnych zbliżył się do przeciętnego. Z kolei najwyższe odsetki wzmianek negatywnych występowały w kategoriach „IT” (KIS 10) i „OZE” (KIS 4).

Pełną treść raportu można pobrać i przeczytać tutaj.

Raport „Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” ma charakter cykliczny i jest przygotowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.4.2). Projekt jest realizowany w partnerstwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej informacji o Monitoringu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Logotyp Krajowej Inteligentnej Specjalizacji

Pliki do pobrania

Opublikowano: 02.06.2023 14:57
Poprawiono: 02.06.2023 13:03
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: