Pomiń nawigację

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Młodszy Specjalista w Departamencie Koordynacji Wdrażania Programów (nr ref.: MS/DKW_SMiRF/05/23):

Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

Monitoring realizacji i rozliczania przez PARP działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój i Programu Operacyjnego Wschodnia Polska, w tym :

 • udział w przygotowywaniu sprawozdań okresowych z realizacji ww. programów, w tym informacji kwartalnych;
 • udział w przygotowywaniu deklaracji wydatków oraz prognoz certyfikacji,
 • udział w przygotowywaniu dokumentów, informacji i analiz w zakresie postępów realizacji działań ww. programów;
 • udział w pracach związanych z przygotowaniem i aktualizacją dokumentów wewnętrznych (w tym procedur) dotyczących realizacji ww. programów.

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • wykształcenia wyższego;
 • min. rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów/rachunkowości lub funduszy europejskich;
 • doświadczenia we wdrażaniu funduszy europejskich lub doświadczenia związanego ze sprawozdawczością finansową w ramach funduszy europejskich;
 • dobrej znajomości programu Excel.

 

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • wykształcenie wyższe na kierunku finansowym lub administracyjno-prawnym;
 • znajomość systemu teleinformatycznego SL2014;
 • doświadczenie w tworzeniu procedur;
 • podstawowa znajomość programu Access,
 • doświadczenie we wdrażaniu funduszy europejskich lub doświadczenie związane ze sprawozdawczością finansową w ramach funduszy europejskich.

Termin zgłoszeń: do 27.06.2023 r.

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Inne informacje:

 • metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu),
 • oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Opublikowano: 06.06.2023 14:23
Poprawiono: 19.06.2023 08:44
Modyfikujący: Magdalena_Pulkowska
Udostępniający: Magdalena_Pulkowska
Autor dokumentów: Magdalena Pulkowska