Pomiń nawigację

26 lipca 2023 r.

PARP dostępna dla przedsiębiorców z zachodniej Polski – weź udział w konferencji

31 lipca 2023 r. odbędzie się konferencja poświęcona premierze raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o stanie sektora MŚP oraz podsumowaniu dwóch lat działalności Biura Regionalnego PARP w Poznaniu. Spotkanie będzie poświęcone także wsparciu dla firm w zachodniej Polsce. Konferencja rozpocznie się o godz. 11.00 w sali konferencyjnej w budynku MTP przy ul. Bukowskiej 12 w Poznaniu.

W trakcie spotkania zaplanowano briefing prasowy z udziałem Jadwigi Emilewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Dariuszem Budrowskim, prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Premiera „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”

Podczas konferencji odbędzie się premiera „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”. Z najnowszej edycji raportu przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wynika, że liczba przedsiębiorstw zwiększyła się o 4,2%, z nią także zatrudnienie oraz wynagrodzenia brutto. W 2021 r. liczba przedsiębiorstw w Polsce wzrosła do 2,4 mln. Warto dodać, że w analizowanym okresie liczba zarejestrowanych podmiotów (386 tys.) przewyższyła liczbę wykreślonych firm (221 tys.). Aż 99,8% firm obecnych na rynku zalicza się do sektora MŚP. Wśród nich najliczniejszą grupą (97,2%; 2,3 mln) są mikroprzedsiębiorstwa. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa napędzają gospodarkę, odpowiadając za 43,6% wartości krajowego PKB.

Z danych GUS wynika, że na koniec 2021 r. w sektorze przedsiębiorstw pracowało ponad 10,2 mln osób, czyli o ponad 230 tys. więcej niż w rok wcześniej. Jest to także wynik wyższy niż w rekordowym 2019 r., kiedy to liczba pracujących w tym sektorze po raz pierwszy przekroczyła próg 10 mln osób. Z raportu wynika także, że polskie firmy coraz śmielej podbijają zagraniczne rynki, co pokazuje wzrost eksportu aż o 23,6% rok do roku. Relacja eksportu wyrobów i usług do PKB systematycznie rośnie. W latach 2012-2021 r. zwiększyła się z 44,3% do 60,7%, a od 2016 r. przekracza 50%.

Przygotowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 26. edycja „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” powstała na podstawie danych statystycznych przygotowanych na potrzeby Raportu przez GUS, danych publicznie dostępnych oraz wyników badań własnych PARP.

Dwa lata działalności Biura Regionalnego PARP w Poznaniu

Od 1 lipca 2021 r. Biuro Regionalne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu (BREP) wspiera swymi działaniami przedsiębiorców z terenu Polski Zachodniej. Głównymi przesłankami utworzenia Biura były: poznanie potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw z regionu, możliwość bezpośredniej komunikacji i pogłębienie relacji z klientami PARP na poziomie lokalnym, zwiększenie świadomości lokalnych przedsiębiorców w zakresie możliwości wykorzystania instrumentów wsparcia oferowanych przez PARP. Formalnie Biuro w Poznaniu działa na terenie pięciu województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz lubuskiego. W ciągu dwuletniej działalności pracownicy BREP przeprowadzili kilka tysięcy konsultacji z przedsiębiorcami i wzięli udział w prawie 100 wydarzeniach skierowanych do lokalnych przedsiębiorców, gdzie mogli bezpośrednio przekazywać informacje o możliwościach wsparcia, jakie były w dyspozycji Agencji.

 Do głównych nurtów działania BREP należy:

 • prowadzenie punktu informacyjnego na temat rozwiązań wdrażanych w ramach „dyrektywy UE nr 2019/1023 o restrukturyzacji i upadłości”;
 • prowadzenie działań informacyjnych dotyczących projektu Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) wobec mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w okresowych trudnościach. Wsparcie dla przedsiębiorców mające na celu umożliwić podejmowanie działań minimalizujących skutki przejściowych trudności;
 • popularyzacja koncepcji Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) i powiązanych z nią procesów automatyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw poprzez udział w badaniach statystycznych oraz konferencjach poświęconych zielonej gospodarce;
 • współpraca z przedsiębiorcami, organizacjami przedsiębiorców, instytucjami, uczelniami i jednostkami samorządu terytorialnego w województwach Polski Zachodniej;
 • organizacja spotkań konsultacyjno-informacyjnych i promocyjnych z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu w zakresie oferty PARP.

W trakcie konferencji przeprowadzona zostanie także debata „Jak wspierać biznes w regionie?” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Biura Regionalnego PARP w Poznaniu, Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej/Polskiej Strefy Inwestycji Wielkopolska, Agencji Rozwoju Przemysłu, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Wielkopolskiej Izby Gospodarczej i Polskiej Izby Biznesu.

Celem rejestracji należy wysłać email z tematem „konferencja” na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Konferencja podsumowująca dwa lata działalności Biura Regionalnego PARP w Poznaniu Wsparcie dla firm w Wielkopolsce oraz premiera raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o stanie sektora MŚP AGENDA 11.00 – 11:20 Briefing prasowy Wystąpienie Jadwigi Emilewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Wystąpienie Dariusza Budrowskiego - prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 11.20 – 11:30 Wstęp do debaty: premiera Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 11:30 – 12:10 Debata „Jak wspierać biznes w regionie?” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (tbc), Biura Regionalnego w Poznaniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej/Polskiej Strefa Inwestycji Wielkopolska, Agencji Rozwoju Przemysłu, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Wielkopolskiej Izby Gospodarczej i Polskiej Izby Biznesu. 12:10 – 12:40 Networking/poczęstunek MIEJSCE Zapraszamy w poniedziałek 31 lipca 2023 Godz. 11:00 Poznań, ul Bukowska 12 (Międzynarodowe Targi Poznańskie, Budynek World Trade Center, sala konferencyjna, I piętro). Prosimy o potwierdzenie obecności: Agnieszka_miara@parp.gov.pl Osoba do kontaktu na miejscu: Agnieszka Miara Tel.: 669 912 409

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 26.07.2023 15:39
Poprawiono: 28.07.2023 12:37
Modyfikujący: marek_rzewuski
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: