Pomiń nawigację

14 września 2023 r.

14 września Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości otworzyła Biuro Regionalne w Olsztynie

Przedsiębiorcy z Warmii i Mazur, chcący ubiegać się o środki europejskie, od dziś mogą korzystać z Biura Regionalnego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Olsztynie. Uroczystemu otwarciu Biura towarzyszyła konferencja prasowa.

Biuro PARP w Olsztynie będzie odpowiadać za realizację zadań Agencji związanych z koncepcją GOZ, ze wspieraniem przedsiębiorstw w okresowych trudnościach oraz za realizację działań informacyjnych i promocyjnych. Do zadań Biura będzie należeć m.in. identyfikacja, opracowywanie i testowanie nowych form wsparcia, gromadzenie informacji o innowacyjnych firmach z obszaru Polski Wschodniej, popularyzacja koncepcji GOZ i powiązanych z nią procesów automatyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw.

– Utworzenie Biura PARP w Olsztynie to ważny i potrzebny krok ku wspieraniu i umacnianiu konkurencyjności firm z województwa warmińsko-mazurskiego. Biuro będzie znakomitym uzupełnieniem działalności już istniejącego w Olsztynie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pozwoli to dotrzeć z informacją o możliwościach wsparcia z Funduszy Europejskich do jeszcze szerszego grona przedsiębiorców. Jestem przekonany, że dzięki fachowemu wsparciu, składane przez nich wnioski będą jeszcze lepszej jakości. Widzimy, jak bardzo aktywni i skuteczni w staraniach o unijne dotacje są przedsiębiorcy z tego regionu i jak duży jest potencjał do dalszych inwestycji. Wierzymy, że takie miejsca na funduszowej mapie Polski jak Biuro PARP czy PIFE pomogą skutecznie sięgać firmom z Warmii i Mazur po unijne dotacje, a co za tym idzie, przyczynią się nie tylko do zwiększania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, ale też do dalszego rozwoju gospodarczego tego regionu – podkreśla Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

W uroczystości otwarcia uczestniczyli: inicjatorka utworzenia Biura PARP w Olsztynie Olga Semeniuk-Patkowska, Wiceminister Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Mikołaj Różycki, p.o. Prezesa PARP oraz Łukasz Chrobak, Dyrektor Biura Regionalnego PARP w Olsztynie.

W dniu otwarcia Biura odbyło się również spotkanie eksperckie Connect & Scale UP pt. „Bezpieczny Biznes, Odporna Administracja: inwestycje i dobre praktyki w obszarze cyberbezpieczeństwa”.

15 września odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „Platformy startowe dla nowych pomysłów, Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11:00 w Villi Pallas przy ul. Żołnierskiej 4 w Olsztynie. Omówione zostaną kryteria wyboru projektów i zasady aplikowania o dofinansowanie w naborze.

Nabór skierowany jest do startupów, które ukończyły pomyślnie program inkubacji nowego pomysłu biznesowego w Platformie startowej finansowanej w ramach Programu Polska Wschodnia lub inny program inkubacji finansowany ze środków publicznych. Startupy będą mogły uzyskać bezzwrotne wsparcie finansowe na dalszy rozwój działalności i wejście z produktem na rynek. Budżet naboru to 60 mln zł, a wnioski można składać od 5 września do 31 października 2023 r.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w formule stacjonarnej – będzie dostępna również transmisja online (bez zapisów). Na spotkanie stacjonarne obowiązują zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona.

Program oraz rejestracja na spotkanie są dostępne na stronie PARP.

Dla dalszego rozwoju regionu

Tylko w ramach poprzedniej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w woj. warmińsko-mazurskim zrealizowano 652 projekty na kwotę niemal 1,4 mld zł z Funduszy Europejskich. Środki te umożliwiły kilkuset firmom wchodzenie na rynki zagraniczne, digitalizację i automatyzację przemysłu, zmianę i ulepszenie procesu produkcji czy designu produktu, a także podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników.

W samym Olsztynie powstało 175 projektów, które otrzymały łącznie ponad 836,8 mln zł dofinansowania ze środków unijnych. W ramach Programu Polska Wschodnia zrealizowano 123 umowy w Olsztynie na kwotę ponad 751,6 mln zł, w ramach Programu Inteligentny Rozwój zrealizowano 46 umów o wartości niemal 58,8 mln zł, a w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój zrealizowano 2 umowy na kwotę ponad 12,4 mln zł. Ponadto zrealizowano 4 umowy o wartości niemal 14 mln zł z Funduszy Norweskich.

Znaczną część środków z Programu Polska Wschodnia przeznaczono na rozwój infrastruktury i mobilności w woj. warmińsko-mazurskim. Ponad 668 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich przeznaczono na drogi, rozwój komunikacji miejskiej czy ścieżki rowerowe na Warmii i Mazurach.

W obecnej perspektywie finansowej 2021-2027 mamy do rozdysponowania aż 5,5 miliarda euro dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Firmy będą mogły otrzymać środki na działalność B+R+I (badania, rozwój, innowacje), wdrożenie innowacji, projektowanie produktów i usług, uruchomienie biznesu, automatyzację i robotyzację, transformację w kierunku mniejszego zużycia energii i wody, ochronę wzorów i patentów czy wejście na rynki zagraniczne. Programy realizowane w ramach obecnej perspektywy kładą duży nacisk na wzrost innowacyjności polskich firm. Z najnowszej, V edycji badania „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw” przeprowadzonej w 2023 r., wynika, że w 2022 r. 13,2% przedsiębiorstw prowadziło działalność innowacyjną (firmy innowacyjne), a 86,8% to firmy nieinnowacyjne. Wartość Wskaźnika Dojrzałości Innowacyjnej (WDI) niewiele różni się pomiędzy województwami, a wśród regionów Polski Wschodniej wyróżnia się woj. świętokrzyskie oraz podkarpackie – mówi Mikołaj Różycki, p.o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

– Nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorcy z Warmii i Mazur potrzebują wsparcia, a Biuro Regionalne PARP właśnie w Olsztynie, przyczyni się do efektywności i skuteczności lokalnych firm – powiedziała minister Olga Semeniuk-Patkowska

Biuro Regionalne w Olsztynie jest już drugą po poznańskiej regionalną filią PARP. Jego uruchomienie to praktyczna odpowiedź na inicjatywę decentralizacji instytucji ogólnopolskich, skupionych głównie w Warszawie.

– Rozwój nie może dokonywać się bez dialogu. A właśnie dialog stanowi fundament, na którym budowane będzie olsztyńskie centrum regionalne. Olsztyn oraz Warmia i Mazury mają wielki potencjał. PARP to dostrzega i chce ten potencjał rozwijać – wskazuje dyrektor regionalnego biura w Olsztynie Łukasz Chrobak.

Siedziba Biura znajduje się w budynku Cezal przy ulicy Wyszyńskiego 1 w Olsztynie.

Więcej informacji na stronie Biura www.parp.gov.pl/olsztyn.

 

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 14.09.2023 18:30
Poprawiono: 20.09.2023 10:17
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: