Pomiń nawigację

3 października 2023 r.

PARP rozstrzygnęła kolejną edycję konkursu „Wsparcie prawne dla startupów”. Ponad 160 startupów otrzyma pomoc prawną wartą 2 mln zł.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozstrzygnęła kolejną edycję konkursu „Wsparcie prawne dla startupów”. Celem programu jest sfinansowanie wsparcia prawnego dla startupów podejmujących współpracę z inwestorami i odbiorcami swoich usług. W ramach konkursu ponad 160 startupów otrzyma pomoc prawną wartą niemal 2 mln zł – środki pochodzą z dotacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

W VII edycji konkursu złożono aż 376 wniosków o wartości 4,845 mln zł. Już pierwszego dnia naboru do godz. 9:30 złożono wnioski o udzielenie wsparcia na łączną kwotę ponad 4,15 mln zł, czyli stanowiącą ponad 207% kwoty dostępnej w programie.

Tak duże zainteresowanie firm konkursem kolejny raz potwierdziło potrzebę tego rodzaju pomocy dla przedsiębiorców będących na wstępnym etapie rozwoju swojego biznesu.

Spośród startupów, ubiegających się o wsparcie, finalnie ponad 160 firm otrzyma pomoc prawną. Startupy uczestniczące w programie wybierają kancelarie prawne, z których usług zechcą skorzystać. W tej edycji PARP wybrała 7 wykonawców, z których część będzie świadczyć usługi jako konsorcja – łącznie 10 podmiotów współpracujących w programie.

Pozyskane z PARP środki startupy będą mogły przeznaczyć na:

  • wsparcie prawne w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego,
  • doradztwo prawne związane z realizacją procesu zamówień w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
  • wsparcie prawne dotyczące negocjacji z inwestorem,
  • konsultacje prawne w zakresie prowadzonej działalności.

Program „Wsparcie prawne dla startupów” skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w Polsce, które działają na rynku nie dłużej niż 5 lat i osiągają przychody od maksymalnie 3 lat. Z uwagi na charakter usług, jakie mogą by finansowane, przedsiębiorcy starający się o dotacje muszą dysponować listem intencyjnym potwierdzającym zainteresowanie inwestora rozpoczęciem lub kontynuowaniem współpracy ze startupem.

Lista wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia.

Więcej informacji o konkursie.

 

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 03.10.2023 18:35
Poprawiono: 03.10.2023 16:35
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: