Pomiń nawigację

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach (nr ref.: SS/GS/DRK/10/23)

Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania:

Realizacja działań w zakresie Programu Europejskiego Fundusze dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) - 2.1.1 PRIORYTET I w zakresie: Celu szczegółowego d - wsparcie przedsiębiorców i dostosowanie do zmian oraz celu szczegółowego g - w zakresie identyfikacji potrzeb kompetencyjnych na rynku pracy, w tym w szczególności:

 • uczestnictwo w pracach związanych z opracowywaniem aktów prawnych oraz dokumentów programowych dotyczących działań obsługiwanych przez sekcję;
 • opracowywanie Regulaminów konkursów, w tym kryteriów konkursowych;
 • prowadzenie procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów i ich oceny, w tym pełnienie roli Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów;
 • ocena wniosków o dofinansowanie projektów;
 • obsługa procesu zawierania umów o dofinansowanie projektów;
 • współpraca z ekspertami zaangażowanymi w proces oceny wniosków o dofinansowanie projektów;
 • wprowadzanie danych do systemów informatycznych;
 • przygotowanie informacji planistyczno-sprawozdawczych dotyczących zadań sekcji;
 • reprezentowanie Sekcji/Agencji na wydarzeniach.

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego;
 • znajomość zagadnień z zakresu aktów prawnych i dokumentów programowych związanych z kontraktowaniem projektów finansowanych ze środków publicznych;
 • znajomość zagadnień z zakresu realizacji projektów szkoleniowych lub doradczych;
 • bardzo dobra znajomość i obsługa pakietu MS Office (w szczególności Word, Excel i Power Point); 
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • umiejętność szybkiego uczenia się i dobrej organizacji pracy;
 • samodzielność oraz dokładność.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • wykształcenie wyższe z zakresu prawa, zarządzania, ekonomii czy nauk społecznych;
 • doświadczenie związane z Programami PO WER lub PO KL, w szczególności w obszarze projektów wspierających przedsiębiorców i ich pracowników, w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie projektów, opracowywania Regulaminów konkursów​ oraz pełnienia funkcji Przewodniczącego lub Sekretarza Komisji Oceny Projektów;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej lub jednostce wspierającej rozwój przedsiębiorczości;
 • doświadczenie zawodowe związane z obszarem działań związanych z wdrożeniem Europejskiego Aktu Dostępności (EAA)/projektowania uniwersalnego towarów/usług;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym;
 • efektywność i zaangażowanie.

Termin zgłoszeń: do 21.11.2023 r.

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Inne informacje:

 • metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu),
 • oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Opublikowano: 19.10.2023 14:37
Poprawiono: 15.11.2023 08:40
Modyfikujący: Joanna Stachowicz-Kowalska
Udostępniający: Joanna Stachowicz-Kowalska
Autor dokumentów: Joanna Stachowicz-Kowalska