Pomiń nawigację

31 października 2023 r.

Branża chemiczna gotowa na zmiany!

Z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że rozwój branży chemicznej w dużym stopniu uzależniony będzie od inwestycji w nowoczesne technologie w zakresie produkcji chemicznej, związane m.in. z ochroną klimatu, automatyzacją czy upowszechnieniem pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. To z kolei może spowodować utworzenie nowych stanowisk w branży. Jakich? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można uzyskać już 16 listopada podczas premiery raportu. Zapraszamy do udziału w #Spotkaniach branżowych!

Większość pracodawców czuje się przygotowana na zmiany w branży. Co więcej, aż 75% przedsiębiorstw deklaruje, że ich pracownicy mają przynajmniej część kompetencji pozwalających na przystosowanie się do zachodzących zmian. Dotyczy to zarówno umiejętności sprzedażowych czy marketingowych związanych ze zwiększeniem konkurencyjności firm w wyniku globalizacji, jak i cyfrowych, a nawet interdyscyplinarnych, które ściśle łączą się z wdrażaniem rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0.

PARP zaprasza na premierę raportu

Premiera publikacji będzie odbędzie się 16 listopada br. o godzinie 10:00 podczas branżowego spotkania, w trakcie którego zostaną zaprezentowane wybrane wyniki badań zrealizowanych w ramach drugiej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II dla branży chemicznej. Zaproszeni eksperci będą dyskutować m.in. o przyszłości sektora w kontekście możliwych scenariuszy rozwoju, zapotrzebowaniu na pracowników i kompetencjach w świetle zmian zachodzących na rynku pracy, a także aktualnych wyzwaniach w nawiązaniu do obserwowanych trendów.

Wydarzenie jest bezpłatne i odbędzie się w formule online. Więcej informacji na temat webinarium można przeczytać na stronie PARP.

Co wpływa na branżę?

Do kluczowych czynników kształtujących branżę chemiczną należą: zielona transformacja przemysłu chemicznego zgodnie z wytycznymi Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ), rozwój w ramach koncepcji Przemysłu 4.0, indywidualizacja produkcji chemicznej i coraz większe powiązanie gospodarki polskiej ze światową (globalizacja) związane z zaostrzeniem konkurencji największych gospodarek świata, zwłaszcza Chin i Indii.

Na branżę chemiczną w 2022 roku najsilniejszy wpływ wywarły skutki wojny w Ukrainie. Głównym wyzwaniem było zwiększenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej spowodowane przez systematyczny wzrost cen energii (74%). Transformacja energetyczna związana z wdrożeniem polityki Unii Europejskiej w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu, stanowi dla przedsiębiorców wyzwanie z uwagi na wysokie koszty realizacji inwestycji ekologicznych. Inne wyzwania, jakie stoją przed branżą chemiczną, to m.in.: sprostanie konkurencji ze strony rynków zagranicznych, w tym konieczność poszukiwania nowych rynków zbytu, koszty rozwoju wprowadzania rozwiązań związanych z Przemysłem 4.0.

Warto zauważyć, że co czwarta firma wskazuje, że obecnym wyzwaniem są dla niej zerwane łańcuchy dostaw (25%). Dotyczy to częściej podmiotów średnich (38%). Aby sobie z tym poradzić, część firm postawiła na poszukiwanie substytutów produktów, które do tej pory sprowadzane były z Rosji lub Białorusi, a obecnie w wyniku sankcji wymiana handlowa z tymi krajami uległa zahamowaniu. W reakcji na powyższe wyzwania pracodawcy planują w ciągu najbliższych 12 miesięcy podwyższyć średnią marżę sprzedaży (51%) oraz znaleźć nowych dostawców surowców (29%).

Stabilnie w zatrudnieniu

W roku 2023 pracodawcy nieco częściej poszukiwali pracowników i mieli mniejsze trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy niż w roku 2021 (odpowiednio: wzrost o 7 p.p. z 16% do 23% i spadek o 11 p.p. z 51% do 40%). Pracowników najczęściej poszukiwały duże i średnie przedsiębiorstwa (odpowiednio 60% i 43%). Stanowisko pracownika produkcji wskazywane było jako najbardziej problematyczne, jeżeli chodzi o znalezienie odpowiedniego kandydata do pracy. Świadczyć to może o niedoborze kadr lub dużej rotacji na tym stanowisku.

Zdecydowana większość przedsiębiorstw chemicznych planuje utrzymanie bieżącego poziomu zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy (87%). Pracodawcy nie przewidują ponadto zmian poziomu zatrudnienia na żadnym z kluczowych stanowisk w ciągu najbliższych pięciu lat.

Jakie kompetencje są poszukiwane?

Wyniki Badań Branżowego Kapitału Ludzkiego pokazują, że aż 97% pracodawców deklaruje zadowolenie z umiejętności swoich pracowników. Jednocześnie prognozują, że w najbliższych pięciu latach w ich firmach wzrośnie znaczenie kompetencji społecznych (takich jak samodzielność, umiejętność myślenia analitycznego, rzetelność i terminowość), wiedzy branżowej (np. znajomość otoczenia biznesowego, materiałoznawstwa, metodologii badań i analityki fizykomechanicznej) czy kompetencji związanych ze znajomością standardów, przepisów, norm i prawa (np. znajomość procedur firmowych, prawa), a także kompetencji cyfrowych (w tym: umiejętność obsługi komputera i korzystania z internetu i specjalistycznych programów).

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 31.10.2023 11:15
Poprawiono: 31.10.2023 10:15
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: